Perspectief op Kansen – Motie Kansfonds aangenomen

Op 17 juli sprak de gemeenteraad over de perspectiefnota 2023-2027. In deze nota worden de belangrijkste aanpassingen in het beleid van de gemeente vastgelegd. 

PvdAGroenlinks vraagt steeds om aandacht voor kansengelijkheid. Dat gaat dan over laaggeletterdheid, over toegankelijke gezondheidszorg (bijna 50% de jeugd maakt geen gebruik van de mondzorg) en kunnen meedoen aan alle zaken in het leven. 
Vorige jaren hebben we gevraagd om extra aandacht voor de energiekosten in de slecht geïsoleerde huurwoningen van de gemeenten. Dit jaar vroegen om de aansluiting bij het Kansfonds te onderzoeken. 

Minderjarige kinderen van ouders met een bijstandsuitkering lopen een grotere kans om later zelf ook in de uitkering te belanden. Hun ouders ervaren dagelijks hoe moeilijk het is om rond te komen en hun kinderen te laten deelnemen aan het gewone leven. Ouders met een wat hoger inkomen ervaren dat minder. 

Kinderen durven soms niet naar een verjaardag omdat er geen voor een cadeautje is en staan op diverse zaken aan de kant. Hun ouders ervaren dagelijks stress van de situatie in een mate dat ze daardoor zelfs belemmert worden om hier met hulp uit te komen. 
Ook in het welvarende Koggenland komt deze situatie voor. Via de bijstand is het gemeenten niet toegestaan om deze ouders te helpen met extra steun. De bijstand is de bijstand en als er grote schulden zijn kan je daar wel bij geholpen worden. Maar dat geeft onvoldoende perspectief. 

Het is mooi dat er een Stichting bestaat geheten Kansfonds. Die wel kan bijspringen. Door de stichting de financiële middelen te geven kunnen gezinnen met minderjarige kinderen in de bijstand een steuntje in de rug krijgen. 150 euro per maand, gedurende maximaal 2 jaar.

Het college ontraadde eerst onze motie, omdat er al veel instrumenten zijn.
PvdAGroenlinks heeft daarop nog eens aangegeven dat juist het instrument om de financiële stress weg te nemen zo nodig wordt gemist en vroeg het college dit toch te onderzoeken en ons voor 1 maart te rapporteren.

De motie werd mede ondertekent door alle partijen en met algemene stemmen aangenomen.

No tags for this post.

Waterschapsverkiezingen (1)

Op 15 maart zijn er weer waterschapsverkiezingen. Ook in Koggenland is het van groot belang dat we een goed en sterk waterschap hebben.

Groenlinks (en D66) leveren via Water Natuurlijk Saskia Borgers als Hoogheemraad. PvdA levert Marjan Leijen. De inzet voor het waterschap is ook de komende vier jaar hard nodig. Stem daarom op Saskia Borgers (Water Natuurlijk) of Marjan Leijen (PvdA).

Stem Water Natuurlijk, stem Saskia Borgers
Saskia is de lijsttrekker van Water Natuurlijk. Op dit moment is ze Hoogheemraad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met de portefeuille financiën, energie en duurzaamheid, innovatie en participatie. Drie jaar heeft ze voor PvdA/GroenLinks Koggenland in de raad gezeten en was ze onze fractievoorzitter.

Water Natuurlijk is de enige, echt duurzame waterschapspartij. Ze beschermen en verbeteren natuur en landschap. Water Natuurlijk geeft stem aan dat wat kwetsbaar is. Klimaatverandering is een zaak van het waterschap evenals het behoud van het veenweide landschap en herstel van biodiversiteit. Water Natuurlijk investeert in duurzame energie. Met als resultaat schoon en voldoende water.

De mensen van Water Natuurlijk zijn divers, hebben veel kennis en deskundigheid van watervraagstukken, milieu en landbouw, met onwijs veel bestuurlijke ervaring, jong, fris en krachtig. Saskia maakt hier deel vanuit. Door op haar te stemmen, breng je jouw stem uit op Water Natuurlijk. De partij die alles wat kwetsbaar is een stem geeft.

Sinds 2019 maakt Saskia deel uit van het Hoogheemraadschap HHNK namens Water Natuurlijk. Door haar jarenlange ervaring in diverse bestuurlijke functies is zij goed in staat de samenwerking met andere bestuursorganen aan te gaan. Saskia is een bevlogen, enthousiaste maar ook enthousiasmerende bestuurder. Een doorzetter, niet bang voor confrontatie maar altijd op zoek naar het gemeenschappelijk belang. Wonend in de landelijke omgeving van Koggenland (Spierdijk) ziet zij dagelijks hoe groot het belang is van een goede waterhuishouding, schoon water en klimaatadaptatie. Daar zet zij zich, ook de komende vier jaar, voor de volle 100 procent voor in.

Wil je meer weten over het verkiezingsprogramma of de andere kandidaten ga dan naar de website van Water Natuurlijk.

Binnenkort meer informatie over Marjan Leijen (PvdA).

Over de waterschapsverkiezingen
Wil je meer weten over de waterschapsverkiezingen? Lees verder op de website van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Waarom verkiezingen? | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hhnk.nl)

No tags for this post.

Beantwoording vragen bomenkap

Afgelopen jaar heeft PvdA/GroenLinks Koggenland vragen gesteld over het kappen van bomen in Ursem. Het was een complete kaalslag.

Monumentale bomen waren geveld en in stukken gezaagd. Dat terwijl we juist deze grote bomen nodig hebben om CO2 af te vangen en zuurstof te maken. Er is al zo weinig natuurlijks in de gemeente Koggenland. Daarnaast hebben we te maken met een veranderend klimaat en zorgen grote bomen voor regenopvang, schaduw en verkoeling.

Koggenland erkent dat er ‘uiteindelijk meer bomen zijn gekapt dan in beginsel gepland’. Dit kwam door ‘enkele bomen die vanwege de ongelukkige standplaats mee zijn genomen. Deze wild gegroeide bomen hebben we ook gekapt’. Dit waren volgens de gemeente ‘geen gezonde en/of volwaardige bomen’. Ook wordt aangegeven dat geen enkele boom zonder reden is gekapt.

We blijven het zonde vinden dat deze prachtige bomen zijn gekapt maar zijn blij te horen dat er bij het herplanten rekening gehouden is met diversiteit in vorm en bloei. En met de garantie dat de ‘nieuw aangeplante bomen een hogere bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie’.

’Er zijn uiteindelijk meer bomen gekapt dan gepland’. Koggenland kritisch doorgezaagd over ’kaalslag in Ursem’ | Noordhollands Dagblad

No tags for this post.

Pagina 1 van 42

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén