Regio site GroenLinks

Voor regio West Friesland is er nu een eigen GroenLinks site achter deze link: https://westfriesland.groenlinks.nl

Meer informatie over het vervolg van deze site volgt.

No tags for this post.

PvdA Koggenland nieuws

In 2018 hebben de leden van de PvdA en GroenLinks besloten met een gezamenlijke lijst onder de naam Partij van de Arbeid/GroenLinks deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de periode 2018-2022. Het doel hierbij was om de progressieve krachten in Koggenland te bundelen. Omdat er geen PvdA leden te vinden waren voor een verkiesbare plaats op de lijst, hebben de leden van GroenLinks het werk in de gemeenteraad voor hun rekening genomen, waarvoor hulde.  

In de afgelopen maanden is aan de leden van de PvdA in Koggenland het voorstel gedaan om ook voor de raadsperiode 2022-2026 met een gezamenlijke lijst met GroenLinks uit te komen. De leden zijn inmiddels akkoord gegaan met dit voorstel.
Op dit moment is het bestuur van de PvdA, afdeling de Kogge, op zoek naar kandidaten die deel uit willen maken van deze gezamenlijke lijst. Dat kunnen ook mensen zijn die (nog) geen lid zijn van de PvdA. Heb je belangstelling voor een plek op de lijst meld je dan aan bij Dolf Rientjes (telefoonnummer: 06-20368886)    

No tags for this post.

GroenLinks Koggenland bereidt zich voor op de lokale verkiezingen 2022!

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor onze kieslijst die samen met ons verder willen bouwen aan een gezonde toekomst. Zie jij jezelf als fractielid onze belangen behartigen? Denk je dat zaken beter kunnen dan nu?

Waarden GroenLinks

Eerlijk delen, zorg voor de kwetsbaren en respect voor elkaar in de samenleving. Goed voor moeder aarde, dus een waardevolle nalatenschap voor onze kinderen. Democratisch en open voor de discussie. Daar staan wij voor. Welke enthousiaste mensen voelen zich aangesproken om zich kandidaat te stellen? Laat onze kandidatenlijst een doorsnee van onze bevolking zijn. Jong oud, vrouw, man, hoog of lager opgeleid, afkomst, kortom divers.

Krachten Bundelen met het Westfries GroenLinks Netwerk

Ook in West-Friesland zijn onwijs veel getalenteerde GroenLinksers actief. Ze zijn wethouder, hoogheemraad, raadslid of commissielid. Door het netwerk willen we onze krachten bundelen. Iedere gemeente in West-Friesland heeft met dezelfde actuele thema’s te maken. Of het nu om woningbouw, jeugdzorg, opvang vluchtelingen, cultuur, water, natuur en duurzame energie opwek gaat, het houdt ons allen dagelijks bezig. Door dit professionele netwerk kunnen we ieder op onze eigen bestuur- en/of raadstafel voor West-Friesland de goede integrale keuzes maken.

Het netwerk start een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit met als doel regionaal talent te scouten voor de kandidatenlijsten, de werving en selectie door ervaringsdeskundigen uit te laten voeren en een gezamenlijke campagne te starten.

Informatie en aanmelden

Ook niet leden kunnen zich aanmelden als kandidaat. Dat betekent dat je de waarden en visie van GroenLinks onderschrijft. Potentiële kandidaten dienen bereid te zijn lid te worden van GroenLinks als zij dat nog niet zijn. Ben jij al lid van GroenLinks en/of ken jij mensen in jouw omgeving waarvan jij denkt dat ze interesse hebben? Stuur dit bericht aan hen door. Wij maken graag kennis met ze. Voor vragen of meer informatie over onze afdeling (Koggenland) kun je contact opnemen met onze voorzitter Karin Rietveld tel. 0653 360 945 of k.rietveld@raad-koggenland.nl

Je kunt je ook direct als (regionale) kandidaat aanmelden via het volgende emailadres: glwestfriesland@gmail.com. Na aanmelding wordt je uitgenodigd voor een gesprek met onze regionale kandidatencommissie. De sluitingsdatum wordt nader bekend gemaakt.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je komende tijd ook kennismaken met onze huidige fractie. Die bestaat momenteel uit: Karin Rietveld en Fred Doodeman.

Help mee met de campagne!

Geen politieke ambities? Maar wel zin om ons te helpen in de campagne? Meld je dan aan als vrijwilliger via https://groenlinks.nl/doe-mee

No tags for this post.
Praktijk huisarts Spierdijk

Behoud van de huisartsen in de Koggenlandse dorpen

De huisartsen van Ursem, Berkhout, Avenhorn en Spierdijk  hebben het voornemen om hun huisartsenpraktijken op te heffen: men wil zich in De Goorn tegenover de huisarts in De Goorn gaan vestigen. Vele cliënten vrezen dat deze concentratie ten koste zal gaan van de toegankelijkheid tot de eerstelijnsgezondheidszorg, want door een vestiging buiten het verzorgingsgebied zullen de afstanden tot de basiszorg (voor velen zelfs fors) gaan oplopen. Een auto of de hulp van buren is in het vervolg blijkbaar een voorwaarde geworden om gebruik te kunnen maken van de basiszorg. Een kwalijke en gevaarlijke ontwikkeling dus. Maar ook noodzakelijk? In Egmond zien we opmerkelijk genoeg juist het tegenovergestelde: op basis van ervaringen is besloten om na zestien jaar de praktijk in Egmond-Binnen weer heropenen, omdat er “veel meer technische mogelijkheden zijn om gemakkelijk op twee locaties te werken.”

Heeft u ook grote moeite met het besluit van onze gewaardeerde huisartsen om de zorgvoorziening uit de vier dorpen te halen, dan kan u dat aangeven. Er is namelijk een petitie opgestart en wel op webpagina https://huisartsenkoggenland.petities.nl  Hopelijk kan uw mening helpen om onze huisartsen en de gemeente op andere gedachten te brengen.

Opmerking

Als een dependance in Egmond Binnen kan draaien (2500 inwoners), waarom dan niet in onze dorpen? Zelfs Spierdijk/Wogmeer/Zuidermeer komt aan die 2500 inwoners. De onvrede over de bereikbaarheid in Egmond Binnen was voor deze artsen een belangrijke reden om de vestiging in Egmond-Binnen na 16 jaar te heropenen.

Zie ook NHD artikel.

Machtig mooi plan voor zonnepark

Creatief Ontwerp Locatie Jaagweg

PvdA/GroenLinks Koggenland is enthousiast over het prachtige plan wat is opgesteld door KEN (Koggenland EnergieNeutraal) voor de zonneweide op de Locatie Jaagweg. Er ligt een ontwerp met waterberging, recreatieve functies zoals een klein strandje, een voedselbos, een wandelpad, ruimte voor natuur en agrarische functie en 66 hectare zonneweide. Dit plan is een mooi vertrekpunt om met de omwonenden over door te praten.

Jarenlang heeft het bestuur van de gemeente Koggenland de ontwikkeling van het voormalig Distriport tegengehouden. De grond is van de provincie en wordt nu verpacht aan agrariërs. De gemeente heeft voor het niet ontwikkelen van deze bedrijvenlocatie naar een groot bedrijvenpark ooit wisselgeld gekregen van de provincie. Namelijk 8 ha extra bedrijventerrein.

Inmiddels zijn we jaren verder en heeft het bestuur van Koggenland geen enkel initiatief genomen om dit gebied samen met de provincie te ontwikkelen. Nu moet Koggenland haar steentje bijdragen aan het opwekken van duurzame energie. Door een landelijke afspraak uit het klimaatakkoord moet Noord-Holland Noord 2,2 Twh opwekken. De duurzame energie ambitie van Koggenland was al laag, maar nu bungelt ze in de kop van Noord-Holland ver onderaan. Het is dan ook niet voor niets dat in de Regionale Energie Strategie de provincie ziet dat de gemeente deze locatie mee ontwikkeld naar een duurzaam energie park waar allerlei functies bij elkaar komen. 

Twee jaar geleden heeft Koggenland een toetsingskader vastgesteld voor zonneweides. Daarin is de Jaagweg opgenomen als te ontwikkelen locatie voor zonne energie.  De vraag is dan ook waarom het bestuur van Koggenland weigert om de Jaagweg in te tekenen op  de regionale energietransitie kaart. Door mee te denken en te werken met de inwoners en de provincie kan ze dit gebied tot een energiepark ontwikkelen en draagt ze bij aan haar eigen duurzame energie doelstelling alsook die van de regio.

Artist impression zonnepark Berkhout.

PvdA/GroenLinks zoekt jou

Maak kennis met ons 

PvdA/GroenLinks Koggenland heeft de afgelopen drie jaar veel kunnen doen voor inwoners. We hebben ambitie, willen nog meer doen, voor en met jou. Daarvoor zijn we op zoek naar nieuwe mensen. Ben je nieuwsgierig naar onze partij, wie we zijn en wat we doen, dan nodigen we je uit voor een kop koffie met onze oud fractievoorzitter, vroeger landelijk bestuurder/trainer en inmiddels waterschapsbestuurder Saskia Borgers (GroenLinks) en onze oud bestuursadviseur van de gemeente Amsterdam en financieel expert Dolf Rientjes (PvdA). 

Koffiedate

Je kunt je aanmelden via ons contactformulier zodat we je uit kunnen nodigen voor een koffiedate. We hebben twee data waar je uit kunt kiezen:

  • Vrijdag 29 januari tussen 9.00 – 12.00 uur
  • Zaterdag 30 januari tussen 10.00 – 13.00 uur

We nemen contact met je op zodra je hebt aangegeven dat je op de koffie wil komen, dan delen we je in en spreken live of digitaal af. We kunnen eventueel ook een wandeling maken 

Wat hebben we de afgelopen jaren gerealiseerd – een kleine bloemlezing

We hebben de kruising aan de Leet-Zuid Spierdijkerweg veiliger gemaakt, door een pittige raadsbrief te sturen aan het college. Zorgden ervoor dat het bestemmingplan voor de biovergister in Hensbroek aangepast werd zodat er minder geluidhinder, stankoverlast ontstond en minder vrachtverkeer over de smalle wegen raasden. We hielden de zonneweide bij Oudendijk tegen omdat bewoners niet konden participeren in dit project waardoor de ontwikkelaar er alleen met de winst vandoor kon gaan. Ontwikkelden we een uitgangspunten nota zonneweide – een toetsingskader – voor zonne energie. Zorgden ervoor dat de inwoners van Scharwoude een stem kregen in de versterking van de dijk en de herinrichting van de oever. Ondanks dat we tegen de koop en huur van snippergroen zijn, zorgden we ervoor dat de huur van het snippergroen niet verhoogd werd. Waren we dé westfriese trekkers op het Jeugdzorg dossier, organiseerden een progressief netwerk van 18 gemeenten, waarbij we helder in beeld brachten dat de inkoop van jeugdzorg plus zonder de uitgangspunten van de raad was aanbesteed. We zorgden ervoor dat er een burgerinitiatief tiny houses kwam en krijgt deze binnenkort bestemming en haar eerste bewoners. Best een stoere lijst, en dit is nog niet alles, we kunnen echt nog veel meer opschrijven. Erover praten is nog leuker, vandaar dat we je uitnodigen voor de koffie/thee – live, digitaal of met een wandeling.

Onze stijl

We zijn geen roeptoeteraars. We luisteren eerst, gaan met inwoners in gesprek en bereiden ons goed voor. We staan erom bekend dat we regelmatig eigen initiatieven nemen, actief zijn met moties en amendementen en ons laten horen in het debat. Op onze site zie je welke initiatieven we namen en hoe de pers hierover schreef. Ook via facebook kun je ons volgen.

Interesse

Ben je geïnteresseerd? Wil je meer van ons horen en zien? Kom dan op de koffie bij Saskia & Dolf, of haak een keertje aan bij ons fractieoverleg.

Aanmelden via contactformulier.  

No tags for this post.

We zijn trots op onze fractievoorzitter die Hoogheemraad is!

Saskia Borgers

Donderdagavond 12 november heeft het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier mevrouw Saskia Borgers gekozen tot Hoogheemraad.  We zijn onwijs trots dat onze fractievoorzitter benoemd is in het dagelijks bestuur van het waterschap. Met haar is PvdA/GroenLinks Koggenland de afgelopen jaren stevig in het zadel gekomen. Weten inwoners ons te vinden en zijn we een zichtbare factor in de raad. Door deze benoeming legt Saskia haar functie neer als raadslid/fractievoorzitter per januari 2021. Karin Rietveld is de nieuwe fractievoorzitter en binnenkort zullen we de opvolging in de raad van het tweede lid bekend maken.

PvdA/GroenLinks Koggenland is en blijft zichtbaar in het Koggenlandse en ook in de regio. We werken nauw samen met de progressieve partijen in West-Friesland en ook daarbuiten. We zijn de partij die goede relaties onderhoudt met de provincie en de tweede kamer. Hierdoor zijn we een partij die midden in de samenleving staat.

De reden dat Saskia haar fractievoorzitterschap neerlegt heeft ermee te maken dat de combinatie van bestuurder, ondernemer en raadslid  te veel  tijd gaat kosten en dat belangen van bestuurder en raadslid zijn met elkaar kunnen conflicteren.Met volle inzet, toewijding en plezier heeft Saskia haar raadslidmaatschap voor de inwoners van Koggenland uitgevoerd.  Ze kijkt terug op een mooie tijd waarin door samenwerking in de raad veel  is gerealiseerd.  “Door de vele ontmoetingen met inwoners van Koggenland heb ik geleerd wat er leeft en speelt in de gemeente, zegt Saskia, waardoor ik mijn volksvertegenwoordigende rol beter heb kunnen vervullen. Dank voor al deze mooie ontmoetingen”. 

Verhoging OZB & Huisjesmelkerij

Jaren achter elkaar is vooral het beeld geschetst van een trotse gemeente die financieel alle zaakjes goed op orde heeft. Lage tarieven voor de burger en een structureel sluitende begroting. Nu waait er een andere wind. Door de oplopende kosten op de jeugdzorg is er een gapend gat in de begroting van zo’n 1,2 miljoen ontstaan en worden er kosten door de economische crisis gemaakt. PvdA/GroenLinks heeft vorig jaar al gezegd dat zij het noodzakelijk vind om met bezuinigingsvoorstellen te komen die in 2021 kunnen worden doorgevoerd. Helaas is hier geen gehoor aan gegeven. Het gapende gat moet naar het idee van VVD, CDA en Welzijn Koggenland gedicht worden met het verhogen van de OZB en een grote greep uit de reserves van het woningbedrijf. Reserves die door 800 huurders bij elkaar zijn gesprokkeld worden in een klap uitgegeven om het tekort op te lossen. Bedankt Huurders! PvdA/GroenLinks is van mening dat hiervoor de reserve van het woningbedrijf niet is bedoeld.

De vorige wethouder Financiën is nog niet vertrokken of er ligt al een voorstel om de OZB niet meer naar beneden bij te stellen vanwege de stijging van de WOZ waarden. Jaren heeft de VVD gezworen niet aan de OZB te willen tornen. Eindelijk zien ze nu ook in, dat deze bijstelling niet kan worden gehandhaafd. Terwijl de fractievoorzitter destijds van de VVD ons toch echt heeft bezworen dat zolang de VVD in de coalitie zit er niet aan de OZB wordt gesleuteld. We hopen dat stemmers zien dat hier vanaf wordt gestapt. En dat zij als huiseigenaren het komend jaar al bij gaat dragen aan het spekken van de kas. Nog niet zoveel als de huurders maar al wel een verhoging van het belastingtarief.

Wij zijn eerlijk gezegd verbaast dat de provincie het goedkeurt om zo een greep uit het woningbedrijf te doen. We zijn van mening dat deze toezichthouder de coalitie haar huiswerk opnieuw moet laten doen. Andere gemeenten moeten ook met structurele oplossingen komen om hun financiën op orde te krijgen. Onze gemeente mag dit uit stellen en tevens wordt goedgekeurd dat huurders bij moeten dragen voor de komende vier jaar – moderne huisjesmelkerij! 

RADEN AAN ZET VOOR DE JEUGDZORG

We roepen de raden op om actief kaders te stellen voor de jeugdzorg!

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, participatie en de WMO. Met een enorme decentrale operatie schoof vijf jaar geleden zo’n € 3 miljard van het Rijk, provincies en zorgverzekeraars naar de gemeenten. Maar de gemeenten moesten het wel gaan doen met substantieel minder geld. De gemeenteraad, net zoals velen andere raden, heeft er destijds voor gekozen om de decentralisaties aan de organisatie en college over te laten, vooral vanwege de complexiteit, urgentie en korte doorlooptijd. Inmiddels een aantal jaren verder heeft ook Koggenland een eigen werkwijze op de 3D’s geformuleerd, ziet ze dat er onvoldoende toereikende middelen zijn om onder andere de jeugdzorg te bekostigen, is ze van mening dat het Rijk onvoldoende middelen via het gemeentefonds aan gemeenten geeft om deze taak naar behoren uit te voeren en weet ze dat er nog een nieuwe decentralisatie voor de deur staat namelijk; begeleid wonen. 

Kortom, waar de raad destijds haar kaderstellende rol aan college en organisatie heeft overgedragen wordt het tijd om samen met hen kaders te stellen zodat de jeugdzorg beschikbaar en betaalbaar blijft. Daarom heeft PvdA/GroenLinks Koggenland het idee geopperd om een regionale denktank in het leven te roepen om samen met een afvaardiging van raadsleden uit de regio West-Friesland, portefeuillehouders Jeugd, ambtelijke vertegenwoordiging, wetenschappers, afgevaardigden uit de zorg nieuwe kaders te stellen.  

Hoe zat het ook alweer

Gemeenten begonnen aan deze nieuwe taak vanuit het gedachtegoed ‘doen wat nodig’ is en in de wetenschap dat dit met substantieel minder geld moest gebeuren. Maar wat er achter de schermen gebeurde, hoe er met menskracht en geld werd omgegaan, en welke afspraken er met instellingen werden gemaakt, bleef grotendeels uit het zicht van de gemeenteraden. 

Met te weinig geld werd te lang gedaan ‘wat nodig is.’ Maar de vraag wat er nodig is, hebben we ons niet gesteld, net als de vraag wat de gemeenteraad eigenlijk wel of niet wil financieren. Waarom betalen ouders niet naar rato mee aan de jeugdzorg voor hun kind? En wat vindt de gemeenteraad eigenlijk wat het aanbod moet zijn? Wat hoort bij een ‘normale’ opvoeding en waar vindt de raad dat hulp nodig is?

Kaders ontbreken, reserves raken op

De begroting laat een forse overschrijding zien, zelfs een verdubbeling. Er is niet of nauwelijks nog ruimte voor tegenvallers in het sociale domein. De reserves raken op. Inmiddels is helder dat de gemiddelde kosten per inwoner per jaar voor jeugdzorg rond de € 210 euro ligt. De kosten voor jeugdzorg per kind kunnen oplopen tot € 40.000 en meer, en dit kan door ook andere zorg en bijdragen  oplopen naar € 140.000 euro per gezin of meer. 

Elk aanbod creëert zijn eigen vraag, en zonder check, heldere regels en scherpe controle loopt het vanzelf uit de hand. Kaders ontbreken. En waar ruimte is zonder kader, is sprake van leegte. Die kunnen we als raad en het liefst per regio invullen. 

Oplossingen komen niet van het Rijk

Als gemeenten kunnen we veel meer doen dan we denken. De jeugdwet heeft laten zien dat er ruimte voor is en regionale rekenkamers onderschrijven dat. Na vijf jaar kunnen we niet de houding aannemen dat het ons allemaal is overkomen. In zekere zin klopt dat natuurlijk wel. Als gemeente zijn we gekort en worden we via het gemeentefonds nog meer gekort. Vooral kleine(re) gemeenten gaan dit merken. Maar om dan direct je hand op te houden bij het Rijk zonder zelf aan zet te zijn geweest is niet wat past bij ons Westfriezen. 

Juist nu zijn we als gemeenteraad aan zet

Als gemeenteraad moeten we ons binnenkort gaan buigen over een sluitende begroting voor 2021. Dat wordt een heksentoer, aangezien de jeugdzorg meer kost dan begroot. In deze economisch inktzwarte periode zijn heldere, harde keuzes en bezuinigingen onvermijdelijk en die zullen ook de jeugdzorg raken. Want wat is nu precies ‘doen wat nodig is?’ Wat is de zorg die ouders zelf kunnen bieden en wat vinden we dat bij het opvoeden van kinderen hoort? 

De jeugdwet geeft geen mogelijkheden om rechtstreeks een eigen bijdrage van ouders (naar rato) te vragen voor bekostiging van de jeugdhulp. Wat opvalt is dat er zeer weinig jurisprudentie is over de rol van financiële draaglast van ouders, wellicht biedt dit nog wel mogelijkheden. Wel kunnen gemeenten aan de voorkant restrictief zijn door zich af te vragen is:

  • hulp al dan niet noodzakelijk
  • de ondersteuning deels te financieren door de ouder zelf als het kosten betreft die in “normale”omstandigheden ook gemaakt zouden worden (bijvoorbeeld kinderopvang)
  • de vraag zo specifiek en kunnen ouder(s) lokaal of regionaal zelfvoorzienend zijn, het collectief regelen

 Aangezien de jeugdwet geen duidelijke kaders/ afbakening geeft wat wel en niet tot jeugdhulp hoort, of wanneer mensen voldoende geholpen zijn (zorg naar wat nodig is), biedt dit ruimte voor ons als gemeente. Wat is “nodig is”? Geef je een 6 of een 10 aan zorg. Dat betekent dat ook nog niet helder omschreven is wat een gemeente wel en niet van ouders mag verwachten. Dit geeft ruimte aan gemeenten tot het stellen van eigen kaders  en af te vragen in hoeverre inzet vanuit de jeugdwet noodzakelijk is als het bv gaat om:

  • huiswerkbegeleiding
  • begeleiding bij vrijetijdsbesteding 
  • assertiviteitstraining
  • dagbesteding (aantal dagdelen)

Vergelijkbare vragen ten aanzien van – wie doet wat kan – kun je stellen ten aanzien van afbakening in de jeugdzorg in relatie tot het onderwijs. Ook daar kun je met elkaar scherper afbakenen wat doet onderwijs, wat doet gemeente en wat doen/betalen ze samen?

Bepalen wat echt nodig is en hoe dat wordt betaald

De raad kan haar kaderstellende rol weer pakken. Ons voorstel is om dit in regionaal verband te doen. Zodat we niet allemaal in de regio het wiel hoeven uit te vinden.  We willen dit samen doen met de ambtelijke organisaties, wethouders, mensen uit het veld en wetenschappers. Zodat we in die gezamenlijkheid kiezen voor kaders die passend en uitvoerbaar zijn.  Dit is een gezamenlijk initiatief van de progressieve raadsleden uit de 18 Noord-Hollandse gemeenten die zich verenigden n.a.v. de aanbesteding die in 2019 is uitgevoerd voor Jeugdzorg Plus.

Uit de pers

– 

Help Vluchtelingkinderen in Griekenland !

Tijdens de raadsvergadering van 7 september riep Saskia Borgers haar collega raadsleden op om vluchtelingkinderen in Griekenland te helpen om naar Nederland te komen. Eerder al hadden organisaties als Vluchtelingen werk Nederland, Defence for children, stichting Vluchteling een brief gestuurd aan de raad om hun te wijzen op het de erbarmelijke omstandigheden waar deze kinderen zich in bevinden en hebben gevraagd aan de raad zich aan te sluiten bij de coalition of het willing. Niet alleen deze organisaties hebben raden in Nederland opgeroepen ook  750 voorgangers, diverse CDA afdelingen deden dat. De SP, PvdA en GroenLinks hebben vragen gesteld aan de minister en op 10 september komt er een spoeddebat aangevraagd door GroenLinks. 

Alles met het doel om 500 vluchtelingkinderen vanuit de Griekse eilanden op te nemen in Nederland. Zelfs ereburger Hans Goote van onze gemeente heeft  een brief aan de raad gestuurd met het verzoek het kabinet te laten weten dat Koggenland kinderen een veilige plek kan aanbieden. 

Helaas zo bleek heeft de rest van de raad laten weten onze motie NIET te ondertekenen omdat zij van mening is dat dit aan de landelijke politiek is. Wij gaan hier niet over was de tekst van CDA, WelzijnKoggenland, GBK en de VVD. Sterker nog de VVD vindt dat ze het beleid van het kabinet moet volgen. Saskia reageerde hierop met de tekst: “hierop is geen beleid! Uw eigen staatssecretaris weigert hierop te acteren, die schuift het vooral af naar de Grieken zelf”.  

PvdA/GroenLinks is diep teleurgesteld dat dit de houding is van de rest van de raad. We vinden dat de raadsleden een gelegenheidsargument gebruikt om te zeggen dat het aan de landelijke politiek is. Natuurlijk gaat de raad erover. De raadsleden zijn toch medemensen, we zijn toch Europeanen. “U kunt uw politieke invloed toch aanwenden en uw medemenselijkheid te tonen”, was de reactie van Saskia. 

“PvdA/GroenLinks vraagt niet veel, we vragen enkel om u aan te sluiten bij de coalition of the willing, ons aan te sluiten bij andere gemeenten die wel tegen het kabinet durven te zeggen: we vinden deze kinderen belangrijk die in erbarmelijke omstandigheden zitten”. Emotioneel reageerde Saskia dat de raad de weg wel weet te vinden naar DenHaag om uw hand op te houden voor de jeugdzorg of om middelen te ontvangen voor het zijn van een Regenboog gemeente. 

Blijkbaar is het kabinet oproepen om naast de bestaande MoU afspraken voor de jaarlijkse 500 die via de ambassades Nederland inkomen, nog eens 500 vluchteling kinderen, met de klemtoon op minderjarige asielzoekers, een meer lastige keus.

Uit het NHD van 2020-09-10

De motie: Koggenland voor opvang vluchtelingkinderen

De petitie: https://www.vluchteling.nl/hoe-jij-kunt-helpen/Campagne-500-kinderen

Foto met toestemming: Kerk in Actie.

Page 1 of 10

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén