Categorie: Groen Pagina 1 van 3

Vragen bomenkap Ursem

Een maand geleden kreeg PvdA/GroenLinks bovenstaande prachtige foto binnen voor onze fotowedstrijd. De foto is gemaakt in hartje Ursem.

Na twee weken rigoureus kappen door de gemeente Koggenland ziet het beeld er inmiddels heel anders uit. Een complete kaalslag.

Monumentale bomen zijn geveld en in stukken gezaagd. Dat terwijl we juist deze grote bomen nodig hebben om CO2 af te vangen en zuurstof te maken. Er is al zo weinig natuurlijks in de gemeente Koggenland. Daarnaast hebben we te maken met een veranderend klimaat en zorgen grote bomen voor regenopvang, schaduw en verkoeling.

Ter compensatie zijn er in al 2019 vijf kleine boompjes geplant.

Vragen PVDA/GroenLinks:

 1. Bent u het met ons eens dat grote bomen een deel van de oplossing zijn in het vraagstuk van de klimaatadaptatie? En dat Koggenland hier een opgave heeft.
 2. Bent u het met ons eens dat grote bomen een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van Koggenland?
 3. Kunt u bevestigen dat er meer bomen zijn gekapt dan er worden gecompenseerd.
 4. Klopt het dat niet alle bomen ziek waren en dus kap van deze bomen zinloos is geweest.
 5. Klopt het dat de gekapte bomen recent 2 zware stormen hebben overleefd.
 6. Waarom is er dan toch voor massale kap gekozen?
 7. Klopt het dat er 58 bomen gekapt zijn en dat er maar 47 worden terug geplant.
 1. Zo ja, waarom wordt er niet minimaal het zelfde aantal bomen terug geplant of  meer.
 2. Zo ja, zijn dit bomen van een zelfde grote kruin en hoogte en diversiteit en worden ze ook speels en in groepjes geplant  zoals de oude bomen ?
 3. Kunt garanderen dat de 47 gecompenseerde bomen evenveel CO2 aan de atmosfeer  onttrekken en zuurstof maken als de 58 gekapte grote bomen?
 4. Kunt u garanderen dat de 47 compensatiebomen een even grote bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie als de 58 gekapte grote bomen?
 5. Hoeveel jaar gaat het duren tot deze bijdrage net zo groot is als de oude bomen?
 6. Bent u het met ons eens dat de in 2019 aangeplante bomen erg langzaam groeien? Wat is hiervan de reden?
No tags for this post.

Actiecomité Bloeiende Braken knokt voor bloemen!

De berm van de Braken (N194, van de A7 tot de N242 in Heerhugowaard) zou van juni tot oktober helemaal vol kunnen staan met bloemen. De provincie, beheerder van de N194, maait echter in juni vlak voor de bloei de hele berm plat. Actiecomité Bloeiende Braken roept op tot actie. PvdA/GroenLinks Koggenland sluit zich hierbij aan. Wie doet er nog meer mee?

PvdA/GroenLinks maakt zich druk over het voortbestaan van bijen en insecten. Doordat we in Koggenland veel grasland hebben, en weinig  diversiteit in planten, bomen en bloemen, heeft de bij het moeilijk. Groen is voor ons een diversiteit aan bloemen en planten, zodat insecten er welig kunnen tieren. Ook heeft de bij het er niet makkelijker op gekregen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de klimaatverandering”.

Akkerdistels
De N194 zou het hele seizoen een lang bloeiend lint dwars door Koggenland kunnen zijn. Een groot bord met eten voor bijen, vlinders, vogels en egels. Maar er groeien distels. Akkerdistels, een tweejarige plant, zijn met hun uitbundig paarse bloemen een zeldzaam vriendelijke gastheer voor insecten. Wel 170 soorten bijen, vlinders en andere insecten voeden zich met de nectar.

Akkerdistels zijn echter een doorn in het oog van agrariërs. Er is zelfs een wet uit 1843 die landbouwers verplicht deze plant te verwijderen van het land. Daarom komt de beheerder van de N194 in actie in juni, augustus en september. Vlak voor de bloei van de distels wordt het mooie bloeiende lint door Koggenland letterlijk weggemaaid. Daarmee verdwijnt dus ook de voeding voor insecten en vogels. En die hebben in dit agrarisch landschap toch al weinig eten.

Minder maaien
Volgens Actiecomité Bloeiende Braken moet dat anders. Karen Jonkers, oprichter van Actiecomité Bloeiende Braken en fractielid van PvdA/GroenLinks Koggenland, legt uit: “We hoeven niet te maaien waar landbouw afwezig is, dus in de bebouwde kom, langs industrieterreinen en naast natuur. Dat kan in Avenhorn, langs de nieuwe wijk in Spierdijk en bij Obdam langs het industrieterrein. Dat scheelt al enkele kilometers genieten van bloemen. Ook op de Jaagweg is dit een optie langs de waterpartij.”

Sluit je aan!
Het tweede deel van de actie vraagt inspanning: “Waar wel landbouwgrond naast de weg ligt, kunnen we voorkomen dat distels in bloei komen door de knoppen te plukken. De winst is dat we van veel meer bloemen kunnen genieten de rest van het jaar. Dit vraag een actie. Mensen die ook de Braken willen zien bloeien, nodig ik uit om zich aan te sluiten bij het actiecomité Bloeiende Braken. Dan zorgen we samen voor een bloeiend lint dwars door Koggenland.”

Meer informatie over Actiecomité Bloeiende Braken vind je op Facebook.

Karen Jonkers is een duurzaam bevlogen zelfstandige, wonend in de Wogmeer. Ze ontwikkelt sociaal weefsel voor duurzaamheid via haar bedrijf C-REALIST en vanuit de cooperatie Netwerk&Co.

No tags for this post.

PvdA/GroenLinks Koggenland zet vol in op klimaat en duurzaamheid

We kunnen er écht niet meer omheen. De aarde warmt op en dit heeft gigantische gevolgen: extremer weer, hogere temperaturen en een hogere zeespiegel. We kunnen simpelweg niet meer onze kop in het zand steken. Of nog even afwachten. De gevolgen zien we al dichtbij huis. Denk bijvoorbeeld aan de overstromingen afgelopen zomer in o.a. Limburg.

Het klimaat verandert altijd. Maar niet eerder ging dit zo snel als nu. Het goede nieuws is dat we hier met elkaar invloed op hebben. Samen kunnen we de uitstoot van broeikasgassen (o.a. CO2) verminderen. In de gemeente Koggenland hebben we met elkaar afgesproken om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. PvdA/GroenLinks Koggenland vindt dit te laat en wil er alles aan doen om in 2040 klimaatneutraal te leven in de gemeente. Dit hebben we namelijk afgesproken binnen West-Friesland.

Hoe gaan we dit doen?
We zetten in op energieneutraal wonen. Ook zien we graag dat de zonneweide aan de Jaagweg er komt. Maar alleen als omwonenden betrokken zijn én mee mogen delen in de energieopbrengst. Deze zonneweide zien we als voorbeeldenergielandschap voor West-Friesland. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het terugbrengen van het restafval in de gemeente. Dit is nu 159 kilo per inwoner per jaar. De landelijke doelstelling is 100 kilo en dit gaat naar 30 kilo in 2025. Wij vinden dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van consumenten, de bedrijven én de gemeente.

Eerlijke aanpak
Dit alles moet wel op een eerlijke manier. Iedereen moet mee kunnen doen, ook als je een kleine portemonnee hebt. Daarnaast vinden wij dat de gemeente Koggenland het goede voorbeeld moet geven door ervoor te zorgen dat alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal zijn. Ook kunnen de bestaande huurwoningen snel energiezuiniger en duurzamer worden.

Maak je je ook zorgen om klimaatverandering? Vind je dat we er, ook in Koggenland, alles aan moeten doen om de wereld leefbaar door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen? Stem 14, 15 of 16 maart op PvdA/GroenLinks voor een duurzaam Koggenland.

No tags for this post.

Pagina 1 van 3

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén