Auteur: PvdA Groen Links

GroenLinks Koggenland bereidt zich voor op de lokale verkiezingen 2022!

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor onze kieslijst die samen met ons verder willen bouwen aan een gezonde toekomst. Zie jij jezelf als fractielid onze belangen behartigen? Denk je dat zaken beter kunnen dan nu?

Waarden GroenLinks

Eerlijk delen, zorg voor de kwetsbaren en respect voor elkaar in de samenleving. Goed voor moeder aarde, dus een waardevolle nalatenschap voor onze kinderen. Democratisch en open voor de discussie. Daar staan wij voor. Welke enthousiaste mensen voelen zich aangesproken om zich kandidaat te stellen? Laat onze kandidatenlijst een doorsnee van onze bevolking zijn. Jong oud, vrouw, man, hoog of lager opgeleid, afkomst, kortom divers.

Krachten Bundelen met het Westfries GroenLinks Netwerk

Ook in West-Friesland zijn onwijs veel getalenteerde GroenLinksers actief. Ze zijn wethouder, hoogheemraad, raadslid of commissielid. Door het netwerk willen we onze krachten bundelen. Iedere gemeente in West-Friesland heeft met dezelfde actuele thema’s te maken. Of het nu om woningbouw, jeugdzorg, opvang vluchtelingen, cultuur, water, natuur en duurzame energie opwek gaat, het houdt ons allen dagelijks bezig. Door dit professionele netwerk kunnen we ieder op onze eigen bestuur- en/of raadstafel voor West-Friesland de goede integrale keuzes maken.

Het netwerk start een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit met als doel regionaal talent te scouten voor de kandidatenlijsten, de werving en selectie door ervaringsdeskundigen uit te laten voeren en een gezamenlijke campagne te starten.

Informatie en aanmelden

Ook niet leden kunnen zich aanmelden als kandidaat. Dat betekent dat je de waarden en visie van GroenLinks onderschrijft. Potentiële kandidaten dienen bereid te zijn lid te worden van GroenLinks als zij dat nog niet zijn. Ben jij al lid van GroenLinks en/of ken jij mensen in jouw omgeving waarvan jij denkt dat ze interesse hebben? Stuur dit bericht aan hen door. Wij maken graag kennis met ze. Voor vragen of meer informatie over onze afdeling (Koggenland) kun je contact opnemen met onze voorzitter Karin Rietveld tel. 0653 360 945 of k.rietveld@raad-koggenland.nl

Je kunt je ook direct als (regionale) kandidaat aanmelden via het volgende emailadres: glwestfriesland@gmail.com. Na aanmelding wordt je uitgenodigd voor een gesprek met onze regionale kandidatencommissie. De sluitingsdatum wordt nader bekend gemaakt.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je komende tijd ook kennismaken met onze huidige fractie. Die bestaat momenteel uit: Karin Rietveld en Fred Doodeman.

Help mee met de campagne!

Geen politieke ambities? Maar wel zin om ons te helpen in de campagne? Meld je dan aan als vrijwilliger via https://groenlinks.nl/doe-mee

No tags for this post.
Praktijk huisarts Spierdijk

Behoud van de huisartsen in de Koggenlandse dorpen

De huisartsen van Ursem, Berkhout, Avenhorn en Spierdijk  hebben het voornemen om hun huisartsenpraktijken op te heffen: men wil zich in De Goorn tegenover de huisarts in De Goorn gaan vestigen. Vele cliënten vrezen dat deze concentratie ten koste zal gaan van de toegankelijkheid tot de eerstelijnsgezondheidszorg, want door een vestiging buiten het verzorgingsgebied zullen de afstanden tot de basiszorg (voor velen zelfs fors) gaan oplopen. Een auto of de hulp van buren is in het vervolg blijkbaar een voorwaarde geworden om gebruik te kunnen maken van de basiszorg. Een kwalijke en gevaarlijke ontwikkeling dus. Maar ook noodzakelijk? In Egmond zien we opmerkelijk genoeg juist het tegenovergestelde: op basis van ervaringen is besloten om na zestien jaar de praktijk in Egmond-Binnen weer heropenen, omdat er “veel meer technische mogelijkheden zijn om gemakkelijk op twee locaties te werken.”

Heeft u ook grote moeite met het besluit van onze gewaardeerde huisartsen om de zorgvoorziening uit de vier dorpen te halen, dan kan u dat aangeven. Er is namelijk een petitie opgestart en wel op webpagina https://huisartsenkoggenland.petities.nl  Hopelijk kan uw mening helpen om onze huisartsen en de gemeente op andere gedachten te brengen.

Opmerking

Als een dependance in Egmond Binnen kan draaien (2500 inwoners), waarom dan niet in onze dorpen? Zelfs Spierdijk/Wogmeer/Zuidermeer komt aan die 2500 inwoners. De onvrede over de bereikbaarheid in Egmond Binnen was voor deze artsen een belangrijke reden om de vestiging in Egmond-Binnen na 16 jaar te heropenen.

Zie ook NHD artikel.

Machtig mooi plan voor zonnepark

Creatief Ontwerp Locatie Jaagweg

PvdA/GroenLinks Koggenland is enthousiast over het prachtige plan wat is opgesteld door KEN (Koggenland EnergieNeutraal) voor de zonneweide op de Locatie Jaagweg. Er ligt een ontwerp met waterberging, recreatieve functies zoals een klein strandje, een voedselbos, een wandelpad, ruimte voor natuur en agrarische functie en 66 hectare zonneweide. Dit plan is een mooi vertrekpunt om met de omwonenden over door te praten.

Jarenlang heeft het bestuur van de gemeente Koggenland de ontwikkeling van het voormalig Distriport tegengehouden. De grond is van de provincie en wordt nu verpacht aan agrariërs. De gemeente heeft voor het niet ontwikkelen van deze bedrijvenlocatie naar een groot bedrijvenpark ooit wisselgeld gekregen van de provincie. Namelijk 8 ha extra bedrijventerrein.

Inmiddels zijn we jaren verder en heeft het bestuur van Koggenland geen enkel initiatief genomen om dit gebied samen met de provincie te ontwikkelen. Nu moet Koggenland haar steentje bijdragen aan het opwekken van duurzame energie. Door een landelijke afspraak uit het klimaatakkoord moet Noord-Holland Noord 2,2 Twh opwekken. De duurzame energie ambitie van Koggenland was al laag, maar nu bungelt ze in de kop van Noord-Holland ver onderaan. Het is dan ook niet voor niets dat in de Regionale Energie Strategie de provincie ziet dat de gemeente deze locatie mee ontwikkeld naar een duurzaam energie park waar allerlei functies bij elkaar komen. 

Twee jaar geleden heeft Koggenland een toetsingskader vastgesteld voor zonneweides. Daarin is de Jaagweg opgenomen als te ontwikkelen locatie voor zonne energie.  De vraag is dan ook waarom het bestuur van Koggenland weigert om de Jaagweg in te tekenen op  de regionale energietransitie kaart. Door mee te denken en te werken met de inwoners en de provincie kan ze dit gebied tot een energiepark ontwikkelen en draagt ze bij aan haar eigen duurzame energie doelstelling alsook die van de regio.

Artist impression zonnepark Berkhout.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén