Op 17 juli sprak de gemeenteraad over de perspectiefnota 2023-2027. In deze nota worden de belangrijkste aanpassingen in het beleid van de gemeente vastgelegd. 

PvdAGroenlinks vraagt steeds om aandacht voor kansengelijkheid. Dat gaat dan over laaggeletterdheid, over toegankelijke gezondheidszorg (bijna 50% de jeugd maakt geen gebruik van de mondzorg) en kunnen meedoen aan alle zaken in het leven. 
Vorige jaren hebben we gevraagd om extra aandacht voor de energiekosten in de slecht geïsoleerde huurwoningen van de gemeenten. Dit jaar vroegen om de aansluiting bij het Kansfonds te onderzoeken. 

Minderjarige kinderen van ouders met een bijstandsuitkering lopen een grotere kans om later zelf ook in de uitkering te belanden. Hun ouders ervaren dagelijks hoe moeilijk het is om rond te komen en hun kinderen te laten deelnemen aan het gewone leven. Ouders met een wat hoger inkomen ervaren dat minder. 

Kinderen durven soms niet naar een verjaardag omdat er geen voor een cadeautje is en staan op diverse zaken aan de kant. Hun ouders ervaren dagelijks stress van de situatie in een mate dat ze daardoor zelfs belemmert worden om hier met hulp uit te komen. 
Ook in het welvarende Koggenland komt deze situatie voor. Via de bijstand is het gemeenten niet toegestaan om deze ouders te helpen met extra steun. De bijstand is de bijstand en als er grote schulden zijn kan je daar wel bij geholpen worden. Maar dat geeft onvoldoende perspectief. 

Het is mooi dat er een Stichting bestaat geheten Kansfonds. Die wel kan bijspringen. Door de stichting de financiële middelen te geven kunnen gezinnen met minderjarige kinderen in de bijstand een steuntje in de rug krijgen. 150 euro per maand, gedurende maximaal 2 jaar.

Het college ontraadde eerst onze motie, omdat er al veel instrumenten zijn.
PvdAGroenlinks heeft daarop nog eens aangegeven dat juist het instrument om de financiële stress weg te nemen zo nodig wordt gemist en vroeg het college dit toch te onderzoeken en ons voor 1 maart te rapporteren.

De motie werd mede ondertekent door alle partijen en met algemene stemmen aangenomen.

No tags for this post.