Categorie: Wonen Pagina 1 van 2

Woningbouw Hensbroek

Afgelopen maandag was er weer een raadsvergadering. Hierin hebben we ingestemd met het bestemmingsplan Pioenhof in Hensbroek. PvdA/GroenLinks vindt het een mooi plan en is blij dat er 45 woningen bijkomen in Hensbroek.

We hebben de zorgen over de verkeersveiligheid gehoord via de zienswijze. Goed dat er nog eens is gekeken naar de verkeerssituatie en dat er aanpassingen zijn voorgesteld. Hier zijn we blij mee. De verbreding van de Julianaweg bij de aansluiting met de Dorpsweg, het aanleggen van een voetpad tussen Pioenhof en de Roodeswerf en de extra grasbetontegels staan eind oktober op de agenda. We vinden het jammer dat deze kosten voor de gemeente zijn en niet zijn opgenomen in de overeenkomst met de projectontwikkelaar.

No tags for this post.

Wonen Wonen Wonen

PvdA/GroenLinks vindt dat er veel te weinig starterswoningen en betaalbare huurwoningen zijn in Koggenland. De gemeente heeft een eigen woningbedrijf om dit te regelen. Het geld van het woningbedrijf is de laatste jaren ingezet om het gat in de begroting mee te dichten. Dat kan niet waar zijn en dat zien wij graag anders! De cijfers: onze gemeente wil dat 10% van de nieuwe woningen bestaat uit sociale woningbouw. Dat zijn maar 40 woningen in 4 jaar tijd. Dus 10 woningen per jaar voor jongeren of mensen met een kleine beurs. Zo wordt de wachttijd niet korter. PvdA/GroenLinks vindt dat minstens 20% van alle nieuwbouw moet bestaan uit betaalbare huurwoningen. En met een eigen woningbedrijf is dat mogelijk.

De bestaande huurwoningen moeten snel energiezuiniger en duurzamer worden. Er zijn miljoenen gereserveerd voor de verduurzaming maar de concrete aanpak blijft uit. Isolatie, panelen en combi cv-ketels hoeven niet te wachten. De huurders zouden blij zijn met wat meer tempo. Daarnaast scheelt dit flink op de energierekening.

Een tweede en derde Knarrenhof willen we ook realiseren, o.a. in Berkhout. Dat biedt kansen op doorstroming. Daarnaast willen we dat er snel locaties worden aangewezen voor tiny houses en startershuisvesting.

Voor veel mensen blijft een koophuis niet haalbaar. Daarom vinden wij dat de gemeente meer moet doen op het gebied van wonen. Wil jij dit ook? Stem 14, 15 of 16 maart op lijst 4, PvdA/Groenlinks. Het is tijd voor verandering.

No tags for this post.

Vragen woningbouw Hensbroek

PvdA/GroenLinks heeft in het NHD van 1 februari gelezen over het mogelijke uitstel voor woningbouw in Hensbroek. Het gaat om het artikel “Bisdom ligt opnieuw dwars bij woningbouwplan in Hensbroek. Fors uitstel dreigt voor bouw veertien huizen”. We hebben hierover de volgende vragen:

1. Woningbouw is een urgent onderwerp in de gemeente Koggenland, zeker in een kleine kern als Hensbroek.

  • Kunt u toelichten waarom de gemeenteraad via de krant kennis neemt van dit feit en niet apart, al dan niet vertrouwelijk is geïnformeerd?

2. De PVDAGL fractie wil vertrouwelijk geïnformeerd worden over financiële aspecten van het niet doorgaan van deze grond verkoop.

  • Welke prijs was er overeengekomen voor dit stuk grond en wat is de prijs die het Bisdom wil hebben ?

3. Kan er worden toegelicht waarom dit een knelpunt is? Is er met een niet bevoegde partij een prijsafspraak gemaakt? Met andere woorden: hoe kan het dat de gemeente denkt een afspraak te hebben en dat deze afspraak wordt ingetrokken? Is het college van mening dat de bijstelling van de prijs economisch niet haalbaar is, of dat er sprake is van een andere reden waarom dit geschil niet kan worden weggenomen? Dit uiteraard na consultatie van de raad. De zaken liggen nu toch in het openbaar op tafel.

4. Aan het slot van het artikel zinspeelt Wethouder den Dolder op een andere locatie voor de school of de woningbouw in Hensbroek.

  • Over welke locatie gaat dit? Heeft de wethouder dit ook gedeeld met de Raad?
  • Hoe groot zou de vertraging zijn van bouwen op een andere locatie?

5. PVDAGL is van mening dat bestuurders zonder last of ruggespraak hun werk moeten kunnen uitvoeren. Er mag geen schijn zijn van belangenverstrengeling. 

In Koggenland komt het vaker voor dat er grondtransacties zijn tussen kerken en de gemeente. Enkele wethouders hebben nevenfuncties bij verschillende kerken en nemen als wethouder deel aan collegevergaderingen waarin besluiten over deze zaken worden genomen of worden voorbereid.
Het mogelijke beeld van verstrengeling van belangen wordt versterkt als wethouders in de krant worden geciteerd vanuit hun nevenfunctie. Onze fractie vindt dat minimaal ongelukkig.

  • Kan worden toegelicht of wethouders, bestuurders van de gemeente Koggenland, hun functie kunnen combineren met een nevenfunctie in besturen van kerken op het moment dat deze kerken ook zakelijke transacties – zoals grondtransacties – met de gemeente voorbereiden en uitvoeren?
  • Is er sprake van een schijn van belangenverstrengeling in de positie van collegeleden in deze casus?

6. Kan de portefeuillehouder integriteit aangeven op welke wijze de spelregels moeten worden uitgelegd of aangescherpt opdat in de volgende raadsperiode de schijn van belangverstrengeling zo goed mogelijk wordt voorkomen?

No tags for this post.

Pagina 1 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén