Pagina 2 of 2

Stem voor Verandering!

Stem voor Verandering

Koggenland draait door op 18 februari

Met deze slogan gaat de gecombineerde lijst PvdA-GroenLinks Koggenland de verkiezingen in. Op 18 februari in De Nieuwe Proef te Wogmeer zal Leoni Sipkes, oud GroenLinks burgemeester van Koggenland, de presentator zijn van “Koggenland draait door”. Zij zal vertellen over haar ervaringen in het ambt en de ontwikkelingen van onze mooie gemeente en ze zal haar droom verklappen hoe zij Koggenland in de toekomst ziet. Ben je nieuwsgierig? Wil je weten wie we zijn? Waar wij ons de komende jaren voor in willen zetten? Kom dan naar De Nieuwe Proef,  Wogmeer 105 in Spierdijk om 14.30 uur.

Karin van der Gaast, de lijsttrekker, zal de kandidaten voorstellen. “We gaan er vanuit dat we zeker vier kandidaten kunnen leveren in de raad”, zegt Karin monter. “Gezien de uitslag van de landelijke verkiezingen is er veel gestemd op de PvdA, GroenLinks en D’66, dat geeft ons moed dat we een viertal frisse gezichten mogen leveren”. Saskia Borgers zal de Schijf van 5, het  verkiezingsprogramma, toelichten. Dat zal ze kort doen. Vooral het gesprek  met de gasten over het programma en de verwachtingen van het publiek zijn van belang. Het geheel wordt opgeluisterd door Madlife. Jong lokaal talent wat ons muzikaal begeleidt op deze zondagmiddag waar iedereen van harte welkom is vanaf 14.30 uur in De Nieuwe Proef van Wogmeer, vrij entree. 

Je kan je ook aanmelden per Facebook evenement.

de Nieuwe Proef

In de stolp van woonvereniging ( cohousing cooperative op zijn Engels) De Nieuwe Proef in de Wogmeer zijn 8 appartementen.  13 volwassenen, 2 tieners en 2 peuters leven met veel genoegen op deze fijne plek.
We proberen zo duurzaam mogelijk te leven: aardwarmte en zonnepanelen…
Er staat een kas op het erf( druiven, pitvruchten), een grote bloementuin, mooie singels met bijzondere struiken en planten. Noord-Hollandse Blauwen is ons kippenras en onze schapen zijn Schoonebekers.
Achter de boerderij zijn we 13 jaar geleden begonnen met een traditionele hoogstamboomgaard met meer dan 40 oude rassen. Ons appelsap is van superkwaliteit.
In de groentetuin kweken we bijzondere ‘vergeten groenten’, zoals palmkool en pastinaak. Alles is biologisch Skal gecertificeerd. We organiseren ism www.slowfood.nl regelmatig kookworkshops in onze grote gemeenschappelijke keuken! Zie voor meer informatie: www.denieuweproef.nl

 

PvdA-GroenLinks Koggenland

 

PvdA-GroenLinks wil debat over de kaders van de visie met nieuwe raad

(kandidaat)raadsleden maken kennis met de Omgevingswet

Afgelopen maandag 15 januari  heeft Karin Rietveld haar debuut gemaakt als kandidaat-raadslid in de gemeenteraad van Koggenland. De  implementatie van de omgevingswet begeleidt door adviesbureau BMC  stond op het programma. Een uitdaging voor zowel de raad als de kandidaat-raadsleden die uitgenodigd waren voor deze sessie.

De omgevingswet is een wet die ruimtelijke projecten in de toekomst meer moet gaan vereenvoudigen en bundelen. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is de bedoeling dat duurzame projecten worden gestimuleerd en dat gemeenten meer ruimte geven aan ondernemers.

Het adviesbureau BMC had twee casussen voor ons voorbereid waar de nieuwe wet mogelijkheden voor kan bieden. Zo was casus 1 een Jeugdhonk en casus 2 een leegstaand pand in het centrum. In het ene geval was er een doortimmerd plan van de jeugd en geen geld en in het andere geval was er een leeg pand in een centrum en een bestemmingswijziging nodig. Met deze twee casu in de binnenzak konden de raadsleden hun ideeën in het licht van de nieuwe wet erop loslaten.

Karin Rietveld in de raad Koggenland

Na het in groepjes uiteengaan presenteerde Karin Rietveld de uitkomsten.

In de discussie werd al snel richting  bouwen gedacht. Er werd niet over  groene ambities, duurzame en sociale ambities gesproken. Wat ons opviel was dat er eigenlijk geen visie lag over de uitgangspunten – de kaders. Wat vinden we belangrijk als gemeente en op basis waarvan kunnen we plannen en projecten beoordelen. Het formuleren van een visie start naar ons idee met het analyseren van  behoeftes van inwoners, bedrijfsleven, ondernemers en belangenorganisatiesWat  wilje als gemeente zowel op de korte alsook  op de lange termijn.

In 2021 zal  de nieuwe omgevingswet een feit zijn. Dit betekent dat we als gemeente een visie moeten hebben waarin staat vermeld welke lokaties we willen ontwikkelen, de omgevingsplannen. Zodat initiatieven zich kunnen richten op deze hotspots – potentiële lokaties om te ontwikkelen. Het doel van de wet is dat ondernemers makkelijker projecten kunnen starten doordat het  eenvoudiger is geworden en diverse wetten zijn geschraptom als ondernemer aan de slag te gaan.

Wat betreft de twee casussen zijn we van mening dat het hebben van een jeugdhonk in Koggenland nodig is. In ons verkiezingsprogramma lees je dat we voorstander zijn dat de jeugd hun eigen plannen maakt. Wel moeten die plannen haalbaar en betaalbaar zijn. De andere casus geeft trouwens genoeg potentie om middelen te genereren voor het jeugdhonk, want een lokatie in het centrum is wel een toplokatie voor woningbouw (en daarmee inkomsten). In ons verkiezingsprogramma is woningbouw niet los te koppelen van duurzaamheid. We zijn voorstander van ecologisch en duurzaam bouwen waarbij tiny houses een woonvorm kan zijn, en groen, natuur en water een belangrijke plek krijgen.

PvdA-GroenLinks is van mening dat het in gesprek gaan met belanghebbenden nodig is om de juiste kaders te stellen. Die kaders willen we graag bespreken in de raad zodat onze schijf van 5 voldoende terug te vinden is in de nieuwe visie. Ook willen we graag vaststellen welke omgevingsplannen we mogelijk willen maken in de gemeente Koggenland.

 

Willem Dreespenning voor Bram Root uit Berkhout

Bram Root met Willen Drees Penning

Bram Root

Afgelopen vrijdag mocht Frank Schuitemaker, huidig fractievoorzitter PvdA namens de partij de zogenaamde Willem Dreespenning overhandigen aan één van de trouwste PvdA leden binnen onze gemeente. De Heer Bram Root uit Berkhout, zelf oud raadslid van dezelfde toenmalige gemeente was blij verrast met dit “eremetaal”.

Op de vraag of hij wist hoelang hij al lid was van de PvdA kwam hij tot de slotsom dat dat toch gauw al zo’n 60 jaar moest zijn. In werkelijkheid is het al ietsje langer ; namelijk maar liefst 65 jaar!

De heer Root heeft in de afgelopen jaren nooit getwijfeld aan zijn lidmaatschap. De PvdA kon altijd op zijn steun rekenen. Door dik en dun, in goede en in slechte tijden. Ook de recente ontwikkelingen -de samenwerking met GroenLinks- kunnen op zijn warme steun rekenen. Op de foto een trotse heer Root, met de zojuist ontvangen Willem Dreespenning.

Frisse Linkse Wind in Koggenland

De Schijf van 5 – het partijprogramma van GroenLinks en de PvdA!

Logo PVDA Groen Links KoggenlandOns programma is een makkelijk leesbaar 5 punten plan. De schijf van 5! De schijf is een programma waarmee we de komende vier jaar het welzijn  van onze inwoners veilig stellen en een beetje duurzamer maken.  De komende jaren willen we samen met u ons inzetten voor: een gezonde duurzame,  aandachtsvolle  en aantrekkelijke leefomgeving waar we nog jaren met plezier wonen, werken en recreëren.

schijf van 5!

Onze 5 punten zijn:

 • Sociaal: Meedoen! Aandacht voor elkaar met speciale aandacht voor de eenzame inwoners
 • Duurzaam Koggenland: In 2020 voldoet Koggenland aan de klimaatafspraken van Parijs
 • Groen: Aantrekkelijk Koggenland
 • Veilig: naar school of winkel via verantwoorde fiets- en wandelroutes
 • Wonen: Betaalbare en gevarieerde woningen en goede voorzieningen

Zie voor uitgebreide informatie op onze gloednieuwe website: https://pvdagroenlinkskoggenland.nl

Mee Doen!

Door weer aandacht voor elkaar te hebben in onze dorpen en kernen willen we jongeren ondersteunen in het zelf oppakken van activiteiten (en dagbesteding). We gaan ze niet betuttelen, wel willen we dat ze actief meedoen aan onze samenleving. Voor inwoners die eenzaamheid kennen, ontplooien we initiatieven die leiden tot ( mooie) ontmoetingen en ( weer) nieuwe contacten. We willen (jong) dementerenden een gezicht en een stem geven. Door hun actief te betrekken bij onze samenleving kunnen ze ook langer in hun eigen woning blijven wonen . We vragen meer aandacht voor diversiteit, doordat de gemeente als werkgever het goede voorbeeld gaat geven en aandacht schenken aan homo-sexualiteit in de roze week.

Parijs klimaatakkoord

In 2020 voldoet Koggenland aan de klimaatafspraken van Parijs. Dat gaan we doen door groene alternatieven te stimuleren, initiatieven voor opwekking van duurzame energie aan te moedigen en klimaatneutraal bouwen te stimuleren. We willen alle kansen aangrijpen om als gemeente het goede voorbeeld te geven, door als randvoorwaarde te stellen dat nieuwbouw geen gasaansluiting meer heeft, de gemeentelijke auto’s op elektriciteit rijden en plaatsen we oplaadpalen bij station en winkelcentra.

Koggenland Groen!

KoggenbosMet aandacht voor natuur,  landschap en recreatie moet het groene karakter van onze dorpen en kernen voelbaar en zichtbaar zijn. Dit willen we doen door fruitbomen te planten in de wijken, zodat inwoners de traditionele appelrassen herkennen die oorspronkelijk in dit gebied hebben gestaan. We willen een voedselbos – zodat iedereen met eigen ogen kan zien wat er zoal groeit op onze eigen bodem – en als je wilt een maaltje van bereiden.

Veilig deelnemen aan het verkeer voor jong en oud.

Veilig verkeerWe willen af van al die borden met 30, 60, 70 en 80 km per uur. Niemand snapt er meer wat van en we handhaven er ook niet op. Overal willen we een gemiddelde snelheid van 50 km per uur binnen de kern en 80 km er buiten, waarbij we actief handhaven. De plannen die er nu zijn voor fietsverkeer naar Hoorn vinden we onveilig. Landbouwverkeer en fietsers moeten gescheiden zijn zodat er voor  scholier, recreant en bewoner veilige fietsroutes zijn. De brommer moet gewoon op de weg en we gaan lobbyen voor een beter OVnet bij de provincie en we stimuleren andere vormen van collectief vervoer.

Betaalbare Woonruimte voor jong en oud.

We gaan ons inzetten voor het duurzaam bouwen van seniorenwoningen, starterswoningen en van “tiny-houses”.  En we gaan ervoor zorgen dat deze woningen van het “gas af zijn”. We dragen er  zorg voor dat inwoners hier prettig wonen, dat initiatieven vanuit de kernen worden gestimuleerd en dat er makkelijk gebruik gemaakt kan worden van voorzieningen. We willen de stolpbezitters – de eigenaren van ons cultureel erfgoed – de verhalen vertellers van onze geschiedenis – vragen om hun deuren te openen en ons mee te nemen door die oeroude Westfriese cultuur.

Meer informatie

Wilt u meer informatie kijkt u dan op onze gloednieuwe website https://pvdagroenlinkskoggenland.nl of neem contact op met onze lijsttrekker Karin van der Gaast 06-10219704

 

 

Nieuwjaarswens

nieuwjaarswens 2018

Familie Peerdeman Hensbroek boerderij

Op de stoel bij de familie Honer en Peerdeman

GroenRood is het logo van GroenLinks en Rood die van de PvdA. Wil je ons iets vertellen? Wil je aandacht voor een thema, een onderwerp, een dilemma, een brandende kwestie? Meld het ons, we gaan met je in gesprek zodra je plaatsneemt op de stoel.

30 november 2017 is Karin op de koffie geweest bij de familie Honer, Irène Honer en Fred Peerdeman aan de Kwakelweg. Zij zijn voorstander van de ontwikkeling van de circulaire economie. In ons partijprogramma zie je dat we een voorstander zijn van dit gedachtegoed. Hij heeft de ruimte om te bouwen en wil dit op een zeer duurzame manier doen met zonnepanelen, grijs water, wormenkastelen en electrische auto’s. Hij kan er zelf het beste over vertellen.

Kwakelweg Circulair

Wat houdt bewoners van Koggenland bezig? Wij wonen al 17 jaar op deze mooie plek in Koggenland aan het einde van de Kwakelweg in Hensbroek. Samen met de ouders van Irène hebben we de oude vervallen boerderij opgeknapt en her bestemd. Van opslagplaats voor landbouwproducten, hooi en verblijfplaats van vee, naar wonen op het platteland.

We staan letterlijk dicht bij de natuur en genieten van alles van wat die ons geeft. Groente van eigen tuin en fruit van de bomen. Ook benutten we het regenwater voor het toilet en de tuin en we hebben een zonnecollector voor warmwater.
We zijn erg betrokken bij de circulaire economie en denken dat we niet verder kunnen met de huidige lineaire economie. Het is gewoon onhoudbaar willen we kunnen voortbestaan met de huidige en nieuwe bewoners op deze planeet.
We willen niet alleen praten over de oplossingen die de circulaire economie ons biedt, maar vooral ook zelf aan de slag gaan! Voorbij het cynisme en denken in problemen; dat gebeurt al meer dan genoeg.

We gaan een buurtschap op deze plek ontwikkelen waarin we voorzien in onze eigen groene energie, voldoende voor de huizen en de elektrische auto’s. De energie die over is verkopen we en komt ten goede aan de buurt.

De zon en de wind zijn gratis en ook het regenwater komt vanzelf naar je toe. Zelf geteelde biologisch groenten zijn gezonder en smaken lekkerder.

Deze video link van de  Ellen MacArthur Foundation geeft in 4 minuten informatie over de circulaire economie.  We zijn zeker niet kleurloos, maar de circulaire economie overstijgt het traditionele partij denken.

Wij willen met iedereen samenwerken die het beste op heeft met de toekomstige generaties en onze planeet.
Meer informatie of meedenken en doen: info@kwakelpad.nl

 

 

Kandidatenlijst PvdA-GroenLinks Koggenland

Karin van der Gaast & Saskia Borgers

Karin van der Gaast & Saskia Borgers

Ons progressieve team

De leden van de PvdA en GroenLinks zijn apetrots op hun kandidaten die schitteren op de kieslijst. Dit is de lijst met mensen waar u straks in het stemhokje voor kunt kiezen. Zij komen in de raad – voor u – om uw progressieve geluid te laten horen. We hebben leuke, vrolijke, frisse gezichten voor u geworven. Velen zijn al actief in de dorpen en kernen van Koggenland. U kent ze vast wel. Als uw goede buur, sportschoolbezoeker of van de voetbal, de kerk of uit de kroeg.  Door de ervaring en deskundigheid die ze meenemen vanuit hun vak en beroep zijn het kandidaten waarvan wij vinden dat zij het duurzame en zorgzame geluid door laten klinken in de raad.

PvdA-GroenLinks Koggenland logo

 

De lijsttrekker is Karin van der Gaast. Karin was jarenlang fractievoorzitter in Leidschendam-Voorburg. Een oude rot in het politieke vak kun je wel zeggen.  Aan de totstandkoming van de “blije bank ursem” heeft zij bijgedragen , die mooie vrolijke mozaïekbank voor en door Ursemmers.  Ze wordt op de voet gevolgd door Saskia Borgers, die zowel in Hoorn, afdelingsvoorzitter, en landelijk bestuurder partijontwikkeling  was. Daarna volgen onze twee mannelijke kandidaten namelijk Frank Scholtens en Fred Doodeman. Frank was zeer actief in het culturele leven van Koggenland. Jullie kennen vast nog het Onwijs festival. En Fred, hij werd geïnspireerd door de politiek toen hij Jesse Klaver hoorde spreken. Op plek vijf Ingrid van Veldhuizen gevolgd door ons jongste lid op de lijst Robin Wacanno. Hij is nog student en blijven wonen in de gemeente. Karin Rietveld is een betrokken inwoner en is alert op de problematiek van jongeren in Koggenland. Eveline Rutten en Frank Schuitemaker hebben de afgelopen jaren in de raad gezeten. Nu zijn ze onze lijstduwers. Zij nemen afscheid van het raadswerk, en kijken terug op een fijne tijd. Sierd, Piet en Arie zijn onze nestors. Door hun achtergrond en ervaring met biologische landbouw en duurzaamheid zijn ze betekenisvol voor de onderwerpen die wij de komende jaren aandacht willen geven.

De volledige lijst ziet er als volgt uit, u ziet het aantal kandidaten, en het dorp waar ze woonachtig zijn.

 1. Karin van der Gaast, Ursem
 2. Saskia Borgers, Spierdijk
 3. Fred Doodeman, Ursem
 4. Frank Scholtens, Spierdijk
 5. Ingrid van Veldhuizen , Ursem
 6. Robin Wacanno, De Goorn
 7. Karin Rietveld , Avenhorn
 8. Eveline Rutten-Teuben, Ursem
 9. Sierd van Randen, Obdam
 10. Piet Arentsen, Berkhout
 11. Arie van den Brand, Wogmeer
 12. Frank Schuitemaker,  Berkhout

Bent u nieuwsgierig geworden naar wie wij zijn? Wat onze ervaring is in de politiek en welke kennis wij meebrengen om ons de komende jaren voor u in te zetten in de raad van Koggenland? Volg ons dan de komende weken naar de verkiezingen. Een splinternieuwe website gaat begin dit jaar in de lucht. Daar leest u ons partijprogramma  en waar we de komende jaren aandacht voor gaan vragen.  

Voor meer informatie kunt u bellen met onze campagneleider  Frank Scholtens 06-51821771

Logo PVDA Groen Links Koggenland

Frisse Progressieve Wind in Koggenland

PvdA en GroenLinks samen gemeenteraadsverkiezingen in!

IMG_6116Trots zijn Frank Schuitemaker (PvdA)  en Karin van der Gaast (GL) over de gecombineerde lijst  die ze voor de komende verkiezingen aangaan. “We willen alle progressieve kiezers een stem geven!, niet alleen in het stemhokje maar straks ook in de raad. Het wordt tijd om het progressieve geluid te laten horen  met een gecombineerde lijst en een fris programma. We willen ons de komende jaren vooral sterk maken voor duurzaamheid, samen met de agrariërs,  samen met jong & oud voor veilige fietsroutes en het tegengaan van eenzaamheid. Onderwerpen waarvan we vinden dat ze de afgelopen jaren te weinig aandacht hebben gekregen in onze dorpen en kernen”.

Krachten bundelen voor links alternatief
Het initiatief voor één lijst kwam tot stand tijdens  overleggen tussen PvdA, D’66 en GroenLinks. Door te weinig actieve leden zal D’66 nog geen kandidaten op de lijst zetten, maar wel een inhoudelijke bijdrage leveren aan  ons verkiezingsprogramma. De PvdA, GroenLinks en D’66 stemmers hebben daarmee in het stemhokje een  fris progressieve keus.

Ons frisse progressieve programma:  de schijf van 5
Ons programma is een makkelijk leesbaar 5 punten plan. De frisse progressieve schijf van 5! Deze schijf is, met een knipoog naar onze gezondheid, voor alle  inwoners een richtlijn om samen, met elkaar een gezonde duurzame,  aandachtvolle  en aantrekkelijke te leefomgeving maken waarin iedereen nog jaren met plezier kan wonen, werken en recreëren. Dat doen we door;

 • Sociaal: Meedoen! Aandacht voor elkaar met speciale aandacht voor de eenzame inwoners
 • Duurzaam: In 2020 voldoet Koggenland aan de klimaatafspraken van Parijs
 • Groen: Aantrekkelijk Koggenland
 • Veilig:  naar school of winkel via verantwoorde fiets- en wandelroutes
 • Wonen: Betaalbare en gevarieerde woningen

Op dit moment wordt onze “Schijf van 5 voor Koggenland” verder uitgewerkt. Ook vinden er gesprekken plaats met potentiële kandidaten voor op onze gezamenlijke lijst.

Wilt u deze ontwikkelingen op de voet volgen? Kijk dan op :

Website :    https://pvdagroenlinkskoggenland.nl/
Twitter :     @PvdaGL_KoggenL
Facebook : https://www.facebook.com/PvdaGroenlinksKoggenland

Wil je actief met ons meedoen? Meld je dan aan via het mailadres fschuitemaker.raadkoggenland@gmail.com ( Frank Schuitemaker)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Schuitemaker (0645 570 437) of Karin van der Gaast (0610 219 704)

Pagina 2 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén