Saskia Borgers

Donderdagavond 12 november heeft het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier mevrouw Saskia Borgers gekozen tot Hoogheemraad.  We zijn onwijs trots dat onze fractievoorzitter benoemd is in het dagelijks bestuur van het waterschap. Met haar is PvdA/GroenLinks Koggenland de afgelopen jaren stevig in het zadel gekomen. Weten inwoners ons te vinden en zijn we een zichtbare factor in de raad. Door deze benoeming legt Saskia haar functie neer als raadslid/fractievoorzitter per januari 2021. Karin Rietveld is de nieuwe fractievoorzitter en binnenkort zullen we de opvolging in de raad van het tweede lid bekend maken.

PvdA/GroenLinks Koggenland is en blijft zichtbaar in het Koggenlandse en ook in de regio. We werken nauw samen met de progressieve partijen in West-Friesland en ook daarbuiten. We zijn de partij die goede relaties onderhoudt met de provincie en de tweede kamer. Hierdoor zijn we een partij die midden in de samenleving staat.

De reden dat Saskia haar fractievoorzitterschap neerlegt heeft ermee te maken dat de combinatie van bestuurder, ondernemer en raadslid  te veel  tijd gaat kosten en dat belangen van bestuurder en raadslid zijn met elkaar kunnen conflicteren.Met volle inzet, toewijding en plezier heeft Saskia haar raadslidmaatschap voor de inwoners van Koggenland uitgevoerd.  Ze kijkt terug op een mooie tijd waarin door samenwerking in de raad veel  is gerealiseerd.  “Door de vele ontmoetingen met inwoners van Koggenland heb ik geleerd wat er leeft en speelt in de gemeente, zegt Saskia, waardoor ik mijn volksvertegenwoordigende rol beter heb kunnen vervullen. Dank voor al deze mooie ontmoetingen”. 

No tags for this post.