Jaren achter elkaar is vooral het beeld geschetst van een trotse gemeente die financieel alle zaakjes goed op orde heeft. Lage tarieven voor de burger en een structureel sluitende begroting. Nu waait er een andere wind. Door de oplopende kosten op de jeugdzorg is er een gapend gat in de begroting van zo’n 1,2 miljoen ontstaan en worden er kosten door de economische crisis gemaakt. PvdA/GroenLinks heeft vorig jaar al gezegd dat zij het noodzakelijk vind om met bezuinigingsvoorstellen te komen die in 2021 kunnen worden doorgevoerd. Helaas is hier geen gehoor aan gegeven. Het gapende gat moet naar het idee van VVD, CDA en Welzijn Koggenland gedicht worden met het verhogen van de OZB en een grote greep uit de reserves van het woningbedrijf. Reserves die door 800 huurders bij elkaar zijn gesprokkeld worden in een klap uitgegeven om het tekort op te lossen. Bedankt Huurders! PvdA/GroenLinks is van mening dat hiervoor de reserve van het woningbedrijf niet is bedoeld.

De vorige wethouder Financiën is nog niet vertrokken of er ligt al een voorstel om de OZB niet meer naar beneden bij te stellen vanwege de stijging van de WOZ waarden. Jaren heeft de VVD gezworen niet aan de OZB te willen tornen. Eindelijk zien ze nu ook in, dat deze bijstelling niet kan worden gehandhaafd. Terwijl de fractievoorzitter destijds van de VVD ons toch echt heeft bezworen dat zolang de VVD in de coalitie zit er niet aan de OZB wordt gesleuteld. We hopen dat stemmers zien dat hier vanaf wordt gestapt. En dat zij als huiseigenaren het komend jaar al bij gaat dragen aan het spekken van de kas. Nog niet zoveel als de huurders maar al wel een verhoging van het belastingtarief.

Wij zijn eerlijk gezegd verbaast dat de provincie het goedkeurt om zo een greep uit het woningbedrijf te doen. We zijn van mening dat deze toezichthouder de coalitie haar huiswerk opnieuw moet laten doen. Andere gemeenten moeten ook met structurele oplossingen komen om hun financiën op orde te krijgen. Onze gemeente mag dit uit stellen en tevens wordt goedgekeurd dat huurders bij moeten dragen voor de komende vier jaar – moderne huisjesmelkerij! 

No tags for this post.