Label: krachtig koggenland

Saai akkoord

Een Saai akkoord

Doen wat we gister al deden

Gister was het landelijke zaaidag. Een dag in het teken van de BIJ. U weet wel, het insect wat zo van groot belang is voor het uiteindelijk kunnen oogsten van appels, druiven en mooie bloemen en planten.

Daar stonden we dan aan die kale kleiige oever van de Jaagweg. Met goedkeuring van de aannemer en de provincie mochten we onze bloemenzaadjes die we van de Pollinators hadden ingekocht uitzaaien zodat er hopelijk binnenkort een bloemenweelde ontstaat bij de entree van Koggenland.

Wellicht betitelt de coalitie ons als hemelbestormers, dromers die het beste voor hebben met de wereld en zich druk maken om dit nietige beestje.

Dan is nu het moment gekomen om hen uit deze droom helpen.

We denken juist groter, verder weg dan het hier en nu, vandaag en morgen, en integraal…..PvdA/GroenLinks is een partij die voor Koggenland van klein naar groot denkt, van regionaal/nationaal en Europees naar lokaal.

We zijn een partij die innovatief is, opvattingen heeft over datgene wat hard nodig is in onze gemeente namelijk; het genereren van werk wat o zo hard nodig is, door; innovatie – energie transitie – en alle zeilen bijzetten door zelf aan de knoppen te zitten en ideeën te ontwikkelen die niet opgelegd zijn door het rijk. Daarvoor heb je  wel nodig dat je ambitie-vol bent , initiatieven neemt en die integraal bekijkt, zelf het goede voorbeeld geeft en kansen biedt aan de markt.

helaas, lezen we niets van dit al in uw akkoord. Het is een akkoord zonder ambitie, een behoudend akkoord. Een akkoord voortbordurend op wat was.

Daar balen we ontzettend van. We zijn niet voor niets in de raad gekomen. We zijn erin gekomen om die bevlogenheid, die verandering die deze regio en ook Koggenland, zo hard nodig heeft, waar te maken. Daar willen we aan meewerken! Onze inzet op tonen.

De coalitie zegt dat ze graag een raadsprogramma wilt maken, samen met ons. Waarom zijn we daar gewoonweg niet mee begonnen? Waarom zijn we niet direct achter de tekentafel gaan staan en hebben we met het evaluatierapport over West Friesland, waar schrikbarende cijfers over onze krimp en verminderde werkgelegenheid in beschreven is,  afspraken gemaakt over die werkgelegenheid, krimp, onderwijs, duurzaamheid, innovatie, recreatie zodat we scenario’s met haalbare doelen en resultaten konden bepalen, zodat de coalitie als een soort zakenkabinet deze de komende vier jaar kan uitvoeren?

We vinden het een gemiste kans, dat de grootste partij direct na haar pro-forma gesprekken als oude partners weer in zee is gegaan met elkaar, om de behoudende relatie die er toch al was weer te bestendigen.

Ondanks dit chagrijn. Staan we te popelen om Mee te DOEN. Want DOEN is het nieuwe denken.

PvdA/GroenLinks roept de coalitie op om in plaats van dat dit akkoord wordt omgetoverd op de heidagen naar een collegewerk-programma, de komende dagen eerst investeert in een raadsbreed-programma die ambitie-vol is en de echt integrale antwoorden geeft op werk, zorg, duurzaamheid, energietransitie en groen.

En dat onze frisse blik, bevlogenheid en veranderbereidheid, die wellicht verrassend en vernieuwend zal zijn gebruikt om de komende jaren te werken aan een Koggenland die beter verdient dan KRACHT, zoals dit akkoord is getiteld, want een Krachtiger Koggenland is gebaad bij verder denken dan morgen waar de BIJ het zeker niet gaat overleven als we blijven doen wat we gister al deden.

Saskia Borgers

Een saai behoudend coalitieakkoord

PvdA-GroenLinks over het coalitieakkoord VVD/CDA/WK

PvdA/GroenLinks vindt het coalitieakkoord van Koggenland een saai akkoord. Het bouwt voort op het behoudende insteek van de afgelopen jaren. PvdA/GroenLinks ziet in dit akkoord geen nieuwe ideeën en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, groen, sociaal en mobiliteit. Ze ziet enkel dat deze coalitie doorgaat op de ingeslagen weg. Hoezo een krachtig akkoord? Voor alle thema’s waarop verandering moet komen, een transitie of een kentering, vragen ze de raad om mee te denken in een raadsbreed programma.  “De oude/nieuwe coalitie heeft ons nodig voor het nieuwe geluid – een stem voor verandering – met een raadsprogramma”, zegt Saskia Borgers fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks.

Een raadsbreed programma is hip. Het is een antwoord op het krijgen van draagvlak in de raad. Op zich vindt de PvdA/GroenLinks dit een mooie intentie. Ook omdat de kiezer heeft gekozen voor verandering – een tegengeluid – door te stemmen op PvdA/GroenLinks, die in deze lijstcombinatie van 0 naar 3 zetels ging. Daarmee stemt een deel van de inwoners voor een ander geluid dan het behoudende wat de CDA en VVD met steun van WK de afgelopen jaren heeft laten horen. We vinden het dan ook betreurenswaardig dat het echte krachtige geluid voor verandering niet terug te lezen is in dit akkoord.

PvdA/GroenLinks vindt dit een gemiste kans. De raad had naar ons idee door de coalitie direct betrokken moeten worden bij het maken van een programma, zodat deze naadloos kan aansluiten op de kadernota en de begroting. Volgens ons is een raadsbreed programma urgent, vanwege een aantal complexe spelende zaken die op ons afkomen zoals de zorg die velen inwoners nodig gaan hebben en de aandacht voor de jeugd.

Naar ons idee worden antwoorden voor verandering even geparkeerd en bevraagd aan de raad. Met geen woord wordt er gerept over energieneutraal bouwen en al zeker niet over gasloos. Een aantal regels in het akkoord zeggen iets over ‘het groen’ maar hoe de coalitie ermee om wil gaan is gissen.

De fietsende en wandelende inwoner komt er helemaal bekaaid vanaf. Dat het trottoir hersteld wordt is fijn, maar dat er totaal geen oog is voor het landbouwverkeer wat met ontoelaatbare snelheid langs fietsend verkeer snelt en er sprake is van het weghalen van de rode fietsstroken maakt het voor PvdA/GroenLinks zichtbaar dat er geen aandacht is voor duurzame mobiliteit. Er wordt zelfs niet ingegaan op collectief vervoer.

Een krachtig Koggenland, is meer dan voortborduren op het oude coalitieprogramma met hier en daar een kleine aanpassing. Een krachtig Koggenland vraagt naar ons idee een daadwerkelijke transitie. Die schijnbaar van ons vandaan moet komen.

redactie: Saskia Borgers

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén