Tag: energie

Laat Koggenland eerst maar eens de daken vol leggen

Hoeveel kost eigenlijk het aanleggen van een zonnepark? Niet alleen de investering? Maar ook de gehele organisatie opbouwen en inrichten, zorgen dat er management is en contractbeheer? Hebben we die ruimte op onze begroting? En willen we dit daadwerkelijk vrijmaken? Terwijl daken van de woningen van het eigen woningbedrijf nog niet eens voorzien zijn van panelen, we net beginnen met duurzaam bouwen en gasloos bouwen willen we nu al met gemeenschapsgeld investeren in een energiebedrijf.  

Natuurlijk is dit een sympathiek idee, en lijkt het inderdaad een oplossing om versneld de klimaatdoelstelling te halen, laten we in ieder geval met elkaar constateren dat het hier niet gaat om een regulier energiebedrijf maar dat het gaat om een duurzaam energiebedrijf. Dus een gemeentelijk energiebedrijf dat duurzame energie projecten initieert, coördineert en/of beheert, waarbij de duurzame energie die wordt opgewekt voor eigen verbruik is, als van bedrijven en inwoners. het resterende deel aan energie zal naar het net moeten.

We hebben de expertise niet in huis om dit bedrijf op te bouwen, we zullen investeringen moeten doen, jarenlange onderhouds- en beheercontracten. Daarvoor is nauwe samenwerking, en mede eigendom, met een marktpartij waar je goede afspraken mee maakt veel aantrekkelijker.

Het vormen van een energie coöperatie lijkt ons veel aantrekkelijker. Een samenwerkingsverband van burgers, bedrijven en gemeenten die zich inzetten voor opwekking, transport en gebruik van duurzame energie in collectief beheer. Windenergiecoöperaties zoals Noordenwind is hier een goed voorbeelden van, meestal zijn ze gekoppeld aan het leveren van energie aan dorpen en wijken. 

Er bestaat een overkoepelende organisatie voor duurzame energie, dat is ODE (Organisatie duurzame energie). Zij zouden met ons mee kunnen denken

Kortom een sympathiek idee, maar niet als energiebedrijf, maar energie coöperatie waar we juist samen gaan werken met burgers en bedrijven en een commerciële partij voor beheer en onderhoud en de zakelijke kant, en als gemeente een eigen aandeel hebben.

Hoewel we ook wat terughoudend zijn vanwege de investeringen die het met zich meebrengt en die middelen hebben we ook heel hard nodig om andere gemeentelijke taken te bekostigen en onze klimaatdoelstellingen te realiseren zoals het verduurzamen van ons eigen woningbedrijf waar we achter lopen op de landelijke doelstelling die Aedes heeft geformuleerd en andere woningcorporaties gewoon uitvoeren en wij als Koggenland schromelijk achterblijven.

PvdA/GroenLinks is van mening dat een energiecoöperatie een mogelijkheid is mits er meerdere investeerders zijn en een commerciële partij die helpt maar laat Koggenland nou eerst eens haar eigen daken voorzien van zonnepanelen alsook de woningen  van het woningbedrijf en dan kunnen we wel weer verder praten over dit soort mooie en zeer sympathieke initiatieven, die ook veel geld en tijd kosten om ze te verdiepen en uit te werken

De mystiek van BIJNA energieneutraal

Kom op Koggenland het is een fabel dat neutraal bouwen geld kost

raadsvergadering - motie PvdA-GL“Dit was mijn eerste keer dat ik een raadsvergadering meemaakte”, zegt Frank Scholtens. Frank is ons kandidaatsraadslid op plek nummer 4. Vol goede moed, en met twee moties in zijn achterzak over nieuwbouw van de Brede School en locatie Spierland, volgde hij de raadsvergadering. Teleurgesteld is Frank over het uiteindelijke besluit van de raad over het niet verder gaan in het nemen van energiemaatregelen dan het BENG concept, wat staat voor bijna energieneutraal bouwen.

“In 2020 is BENG verplicht maar met deze term “bijna” kun je bijna nog alle kanten op. Dat vind ik niet meer van deze tijd”, zegt Frank. “ Bijna betekent in de praktijk namelijk dat er nog altijd geïnvesteerd wordt in de aanleg van gasinfrastructuur in de nieuwe wijk, want een traditionele CV heeft nog altijd een gasaansluiting nodig. En is de gasaansluiting eenmaal gerealiseerd dan valt er feitelijk nooit af te dwingen hoeveel gas er wordt verstookt.” Het is als een hybride auto die nooit met groene stroom geladen wordt, maar altijd bij de pomp staat om te tanken”.

“PvdA-GroenLinks vindt dat het huidige bestuur onvoldoende hun nek uitsteekt om te investeren in het nemen van energiemaatregelen. “Wij staan voor een werkelijk duurzaam toekomstbestendig Koggenland en vinden dat er niet meer in gasinfrastructuur moet worden geïnvesteerd.  Wij gaan voor VENG, een volledig energie neutraal gebouw.  Het is heden ten dage technisch geen probleem om huizen te bouwen die meer energie opleveren dan ze gebruiken. Deze zogenaamde plushuizen zijn in op termijn helemaal niet duurder dan BENG huizen, immers met een plushuis heb je geen energierekening meer en na een aantal jaar bereik je een punt dat je huis meer opbrengt dan het kost qua energie”.

De moties om meer duurzaam te worden haalden het niet, ondanks dat een groot deel van de raad voor de moties stemden

 

 

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén