Jongeren hebben soms een steuntje in de rug nodig. Dit kan bijvoorbeeld gaan om huiswerkbegeleiding of om psychologische ondersteuning als het niet zo lekker gaat. PvdA/GroenLinks vindt dat het geld voor jeugdzorg vooral moet gaan naar dit soort steun en begeleiding. Zodat jongeren die het even niet zien zitten in onze complexe samenleving (snel) geholpen kunnen worden.

Wij vinden dat er voor de meest kwetsbare groepen landelijke expertisecentra moeten komen. Deze complexe jeugdzorg is de afgelopen jaren ook bij de gemeente belegd. Zo krijgen een aantal Koggenlandse jongeren per jaar een bedrag van meer dan 50.000 euro. PvdA/GroenLinks is van mening dat jongeren die deze complexe jeugdzorg nodig hebben, niet begeleid moeten worden door gemeenten. Dit is een vak. Gemeenten verstaan dit vak onvoldoende.

Inmiddels is helder dat de gemiddelde kosten per inwoner per jaar voor jeugdzorg rond de 210 euro ligt. Het afgelopen jaar had de begroting van Koggenland een forse overschrijding op jeugdzorg. Er werd bijgeplust vanuit de algemene reserve van het woningbedrijf. Snapt u het nog? Geld voor bakstenen inzetten voor uit de pan gerezen zorgkosten.

We streven naar evenwicht. Wat is draagbaar voor de gemeente en wat is wenselijk voor het kind? PvdA/GroenLinks vindt dat het jeugdzorgaanbod herzien moet worden zodat het betaalbaar en toegankelijk blijft. Ook vinden wij dat de regie voor de jeugdzorg bij ouders moet blijven door het persoonsgebonden budget (pgb) beschikbaar te houden.

Lees meer in ons programma

No tags for this post.