asbest_dak We krijgen via Facebook of Twitter regelmatig vragen over onze standpunten. Zo kregen we een vraag over asbestplaten  die vanaf 2024 volgens de landelijke richtlijn niet meer op daken mogen liggen. Soms reageren op al die vragen wat terughoudend omdat we nog niet gekozen zijn in de raad. Maar omdat milieu en gezondheid ons aan het hart gaan en we op dit thema in ons verkiezingsprogramma een antwoord hebben gaan we toch even in op de vraag van ongeruste inwoners van Koggenland

Asbestdaken is naar ons idee een probleem van particulieren en ondernemers. Velen schuren in Koggenland hebben een asbestdak/asbestplaten. Dit zijn die golfplaten die als dakbedekking worden gebruikt. In ons verkiezingsprogramma staat dat we graag asbest van de daken willen halen en zonnepanelen erop. Deze ambitie willen we als we in de raad geïnstalleerd zijn waar gaan maken zodat er zeker subsidiegelden vrijgesteld gaan worden voor onze inwoners, alsook een eventuele package deal met de saneerder maken zodat diverse daken tegelijkertijd kunnen worden aangepakt en de kosten minder worden. Mogelijk dat we ons ook in kunnen zetten voor een regeling hoe de kosten van particulieren/ondernemers afgeschreven kunnen worden als bijvoorbeeld de gemeente garant staat. Nogmaals we zeggen dit met velen slagen om de arm, we zitten nog niet in de raad, we weten niet of andere raadsleden ons standpunt volgen en we weten ook nog niet of we een wethouderskandidaat mogen leveren. Maar zo, ziet u wel hoe we ermee om willen gaan

Om inwoners gerust te stellen kunnen we meedelen dat als de daken/asbestplaten op schuren intact zijn, geen scheuren en rafels vertonen, er geen gevaar voor de volksgezondheid is.

Sommigen inwoners geven aan dat hun dieren tijdens de sanering een onderkomen nodig hebben . We zullen ons er hard voor maken dat als de sloop gaat plaatsvinden we aan andere inwoners van Koggenland vragen of zij hun lege stal wellicht ter beschikking kunnen stellen.

De subsidies, bijdrages die naar wij hopen worden ontvangen via de gemeente, via rijksregelingen,  zullen niet afdoende zijn. We vinden het dan ook raadzaam dat inwoners rekening houden met een eigenstandige bijdragen. (Huidige subsidie regeling).

Nogmaals, bovenstaande is ons standpunt. Of we het kunnen realiseren in deze raad, hangt af van u stem. Bij voldoende stemmen kunnen we onze raadsleden leveren en mogelijk een wethouderskandidaat.

No tags for this post.