PvdA-GroenLinks over het coalitieakkoord VVD/CDA/WK

PvdA/GroenLinks vindt het coalitieakkoord van Koggenland een saai akkoord. Het bouwt voort op het behoudende insteek van de afgelopen jaren. PvdA/GroenLinks ziet in dit akkoord geen nieuwe ideeën en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, groen, sociaal en mobiliteit. Ze ziet enkel dat deze coalitie doorgaat op de ingeslagen weg. Hoezo een krachtig akkoord? Voor alle thema’s waarop verandering moet komen, een transitie of een kentering, vragen ze de raad om mee te denken in een raadsbreed programma.  “De oude/nieuwe coalitie heeft ons nodig voor het nieuwe geluid – een stem voor verandering – met een raadsprogramma”, zegt Saskia Borgers fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks.

Een raadsbreed programma is hip. Het is een antwoord op het krijgen van draagvlak in de raad. Op zich vindt de PvdA/GroenLinks dit een mooie intentie. Ook omdat de kiezer heeft gekozen voor verandering – een tegengeluid – door te stemmen op PvdA/GroenLinks, die in deze lijstcombinatie van 0 naar 3 zetels ging. Daarmee stemt een deel van de inwoners voor een ander geluid dan het behoudende wat de CDA en VVD met steun van WK de afgelopen jaren heeft laten horen. We vinden het dan ook betreurenswaardig dat het echte krachtige geluid voor verandering niet terug te lezen is in dit akkoord.

PvdA/GroenLinks vindt dit een gemiste kans. De raad had naar ons idee door de coalitie direct betrokken moeten worden bij het maken van een programma, zodat deze naadloos kan aansluiten op de kadernota en de begroting. Volgens ons is een raadsbreed programma urgent, vanwege een aantal complexe spelende zaken die op ons afkomen zoals de zorg die velen inwoners nodig gaan hebben en de aandacht voor de jeugd.

Naar ons idee worden antwoorden voor verandering even geparkeerd en bevraagd aan de raad. Met geen woord wordt er gerept over energieneutraal bouwen en al zeker niet over gasloos. Een aantal regels in het akkoord zeggen iets over ‘het groen’ maar hoe de coalitie ermee om wil gaan is gissen.

De fietsende en wandelende inwoner komt er helemaal bekaaid vanaf. Dat het trottoir hersteld wordt is fijn, maar dat er totaal geen oog is voor het landbouwverkeer wat met ontoelaatbare snelheid langs fietsend verkeer snelt en er sprake is van het weghalen van de rode fietsstroken maakt het voor PvdA/GroenLinks zichtbaar dat er geen aandacht is voor duurzame mobiliteit. Er wordt zelfs niet ingegaan op collectief vervoer.

Een krachtig Koggenland, is meer dan voortborduren op het oude coalitieprogramma met hier en daar een kleine aanpassing. Een krachtig Koggenland vraagt naar ons idee een daadwerkelijke transitie. Die schijnbaar van ons vandaan moet komen.

redactie: Saskia Borgers

No tags for this post.