Maand: november 2020

We zijn trots op onze fractievoorzitter die Hoogheemraad is!

Saskia Borgers

Donderdagavond 12 november heeft het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier mevrouw Saskia Borgers gekozen tot Hoogheemraad.  We zijn onwijs trots dat onze fractievoorzitter benoemd is in het dagelijks bestuur van het waterschap. Met haar is PvdA/GroenLinks Koggenland de afgelopen jaren stevig in het zadel gekomen. Weten inwoners ons te vinden en zijn we een zichtbare factor in de raad. Door deze benoeming legt Saskia haar functie neer als raadslid/fractievoorzitter per januari 2021. Karin Rietveld is de nieuwe fractievoorzitter en binnenkort zullen we de opvolging in de raad van het tweede lid bekend maken.

PvdA/GroenLinks Koggenland is en blijft zichtbaar in het Koggenlandse en ook in de regio. We werken nauw samen met de progressieve partijen in West-Friesland en ook daarbuiten. We zijn de partij die goede relaties onderhoudt met de provincie en de tweede kamer. Hierdoor zijn we een partij die midden in de samenleving staat.

De reden dat Saskia haar fractievoorzitterschap neerlegt heeft ermee te maken dat de combinatie van bestuurder, ondernemer en raadslid  te veel  tijd gaat kosten en dat belangen van bestuurder en raadslid zijn met elkaar kunnen conflicteren.Met volle inzet, toewijding en plezier heeft Saskia haar raadslidmaatschap voor de inwoners van Koggenland uitgevoerd.  Ze kijkt terug op een mooie tijd waarin door samenwerking in de raad veel  is gerealiseerd.  “Door de vele ontmoetingen met inwoners van Koggenland heb ik geleerd wat er leeft en speelt in de gemeente, zegt Saskia, waardoor ik mijn volksvertegenwoordigende rol beter heb kunnen vervullen. Dank voor al deze mooie ontmoetingen”. 

No tags for this post.

Verhoging OZB & Huisjesmelkerij

Jaren achter elkaar is vooral het beeld geschetst van een trotse gemeente die financieel alle zaakjes goed op orde heeft. Lage tarieven voor de burger en een structureel sluitende begroting. Nu waait er een andere wind. Door de oplopende kosten op de jeugdzorg is er een gapend gat in de begroting van zo’n 1,2 miljoen ontstaan en worden er kosten door de economische crisis gemaakt. PvdA/GroenLinks heeft vorig jaar al gezegd dat zij het noodzakelijk vind om met bezuinigingsvoorstellen te komen die in 2021 kunnen worden doorgevoerd. Helaas is hier geen gehoor aan gegeven. Het gapende gat moet naar het idee van VVD, CDA en Welzijn Koggenland gedicht worden met het verhogen van de OZB en een grote greep uit de reserves van het woningbedrijf. Reserves die door 800 huurders bij elkaar zijn gesprokkeld worden in een klap uitgegeven om het tekort op te lossen. Bedankt Huurders! PvdA/GroenLinks is van mening dat hiervoor de reserve van het woningbedrijf niet is bedoeld.

De vorige wethouder Financiën is nog niet vertrokken of er ligt al een voorstel om de OZB niet meer naar beneden bij te stellen vanwege de stijging van de WOZ waarden. Jaren heeft de VVD gezworen niet aan de OZB te willen tornen. Eindelijk zien ze nu ook in, dat deze bijstelling niet kan worden gehandhaafd. Terwijl de fractievoorzitter destijds van de VVD ons toch echt heeft bezworen dat zolang de VVD in de coalitie zit er niet aan de OZB wordt gesleuteld. We hopen dat stemmers zien dat hier vanaf wordt gestapt. En dat zij als huiseigenaren het komend jaar al bij gaat dragen aan het spekken van de kas. Nog niet zoveel als de huurders maar al wel een verhoging van het belastingtarief.

Wij zijn eerlijk gezegd verbaast dat de provincie het goedkeurt om zo een greep uit het woningbedrijf te doen. We zijn van mening dat deze toezichthouder de coalitie haar huiswerk opnieuw moet laten doen. Andere gemeenten moeten ook met structurele oplossingen komen om hun financiën op orde te krijgen. Onze gemeente mag dit uit stellen en tevens wordt goedgekeurd dat huurders bij moeten dragen voor de komende vier jaar – moderne huisjesmelkerij! 

No tags for this post.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén