De huizenmarkt is failliet. Verhuurders maken miljoenenwinsten, terwijl huurprijzen door het plafond gaan en een koopwoning voor steeds meer mensen onbereikbaar wordt. We hebben gezonde volkshuisvesting nodig. We hebben allemaal recht op een dak boven ons hoofd. De krapte op de woningmarkt is groter dan ooit. Voor starters in zowel de huur- als de koopsector is het moeilijk om een geschikte woning te vinden.

Wonen in Koggenland

 • We willen meer woningen voor starters en ouderen.
 • Het aandeel sociale huurwoningen dient ook in de kleinere kernen op peil te blijven: in de afgelopen jaren zijn wel veel van deze woningen afgestoten, maar is er niet of nauwelijks sprake geweest van compensatiebouw.
 • Bij nieuwbouw wordt voortaan 20% betaalbare huurwoningen gecreĆ«erd. Dit is een verdubbeling van het huidige 10%. De wachttijden zijn nog steeds veel te lang en moeten omlaag.
 • Bezit van het gemeentelijk woningbedrijf uitbreiden voor diverse doelgroepen.
 • Een tweede Knarrenhof willen we realiseren net zoals die van Obdam. In dat Knarrenhof wordt samen gekookt, gegeten, de tuin gedaan en wonen er ook andere leeftijdsgroepen dan enkel 65 plus.
 • Tiny Houses worden gestimuleerd en de gemeente wijst enkele locaties aan.
 • Vijf Tiny Houses krijgen een perceel aangewezen waar ze minimaal 5 tot maximaal 10 jaar kunnen wonen. Ze zijn off grid en hebben een eigen voedselbos, het perceel waarop ze wonen ligt braak en heeft geen last van licht- en/of geluidhinder.
 • Mogelijk maken dat stolpboerderijen en/of grote woningen gesplitst kunnen worden voor het flexibel huisvesten van meerdere personen/gezinnen.


West-Friesland breed

PvdA/GroenLinks wil starters helpen, met koop ondersteunende maatregelen zoals startersleningen, maar ook via een ruimer aanbod sociale koop. Hier kan je voorwaarden aan verbinden. 

Een aantal voorwaarden zijn voor ons van belang:

 • Er is sprake van een antispeculatiebeding of andersoortige verbintenis die belet dat winstbejag een motief is.
 • De koper laat een sociale huurwoning achter in West-Friesland die beschikbaar komt voor een andere woningzoekende.
 • Het is een vereiste dat je zelf of een naast familielid in de woning komt te wonen. 

We vinden het noodzakelijk om de doorstroming in de sociale huurmarkt te bevorderen. De wachttijden zijn onacceptabel lang op dit moment. Daarom vinden we ook dat elke gemeente in West-Friesland ernaar moet streven om minimaal 30% van zijn nieuwbouw in deze categorie toe te voegen. Een toenemend aantal mensen is vrijwel kansloos op de koopmarkt en hier geen gehoor aan geven is asociaal.

De huisvesting van statushouders is een maatschappelijke plicht. Mensen die vanwege (be-)dreiging huis en haard hebben moeten verlaten verdienen het om opgenomen te worden in onze gemeenschap. Ja, dit verhoogt de druk op de sociale woningbouwmarkt. Maar niet in de mate zoals soms wordt gesuggereerd (<5% van de mutaties).

Om de kwaliteit van het landschap en onze natuur te behouden is het van belang woningbouw te concentreren op een wijze zoals we regionaal hebben afgesproken in de Structuurschets West-Friesland (2017). We bouwen op die plaatsen waar we de voorzieningen in stand willen houden en/of versterken.

Bedrijven >>

No tags for this post.