Als West-Friese gemeenten hebben we een Regionaal Actieprogramma Economie (REA). Elke gemeente draagt aan dit actieprogramma bij en samen met de West-Friese bedrijvengroep en het ontwikkelingsbedrijf NHN worden de activiteiten en investeringen afgestemd. PvdA/GroenLinks vindt dat investeringen ten behoeve van dit programma in ieder geval moeten bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen en circulariteit. Dit zou randvoorwaardelijk moeten zijn voor de projecten die worden ondersteund.


Bedrijven in Koggenland

Bedrijven, die in de kernen zorgen voor parkeerproblemen en verkeersoverlast en eigenlijk minder passen gezien hun milieu- en risiconorm, willen we motiveren om zich te verplaatsen naar bedrijfsterreinen.


West-Friesland breed

Op dit moment is de samenwerking met West-Friese bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzaamheid onvoldoende. Daardoor komt niet in beeld welke impact deze sector kan hebben op de werkgelegenheid in West-Friesland. PvdA/GroenLinks is van mening dat die verbinding een positieve bijdrage kan leveren aan het duurzaamheidsdebat.

Bedrijventerreinen vragen veel ruimte. In de praktijk zien we dat inbreiding op woningbouwlocaties leidt tot uitplaatsing van bedrijven. De medewerkers op die bedrijventerreinen komen uit de hele regio en zijn in veel gevallen niet lokaal gebonden. PvdA/GroenLinks is voor bedrijvigheid, maar geconcentreerd op locaties met een goede verkeersontsluiting, zodat zo min mogelijk van ons cultuurlandschap hier onder lijdt.

Verkeer >>

No tags for this post.