Wij willen een regio waarin iedereen zich vrij en veilig kan bewegen, jong en oud, langzaam en snel, scholier, forens en ondernemer. Een stad waarin we niet meer in de file staan maar snel en comfortabel van A naar B kunnen. Een regio met schone lucht. Een regio die niet vol staat met geparkeerde auto’s maar waar ruimte is voor bomen, bankjes en speeltuinen.


Verkeer in Koggenland

· De fietser krijgt voorrang en de auto is te gast op een aantal belangrijke fietsroutes naar het kindcentrum, het winkelcentrum en Hoorn. We leggen brede fietsroutes aan, waar de automobilist voorrang geeft aan de fietser.

· Op landbouwwegen mogen geen andere voertuigen rijden dan landbouwvoertuigen, fietsers en brommers en aanwonenden. Het zijn geen parallelwegen.

· Landbouwvoertuigen mogen in de kern niet harder rijden dan 30 km per uur en buiten de kern 50 km per uur. Doordat de voertuigen steeds groter worden en snel rijden worden ze als gevaarlijk beschouwd. Eens per kwartaal handhaven we hier actief op.

· De infrastructuur bij nieuwbouwplannen zal direct meegenomen moeten worden zodat de veiligheid geborgd wordt.

· Verder ontwikkelen van wandel- en fietspaden, en het onderzoeken van het Kwakelpad.


West-Friesland breed

De N307 is een welkome aanvulling op onze infrastructuur. Deze ontsluiting ontlast ook de stad Hoorn, zodat verdere verstedelijking in het centrumgebied tot de mogelijkheden behoort. PvdA/GroenLinks is van mening dat nu het langzaam- verkeer (de fiets) en het openbaar vervoer aan zet is.

Intensivering van de treinverbinding naar Hoorn-Amsterdam moet worden bepleit zodat de trein een goed alternatief voor de file vormt. Concreet streven we een verdubbeling van het spoor na vanaf Hoorn richting Hoogkarspel en mogelijk ook Bovenkarspel-Grootebroek. Enkelspoor geeft beperkingen in de dienstregeling wat leidt tot meer verkeersaanbod op de weg. Daarnaast streven we ‘vertramming’ van het spoor na. Zonder spoorboekje weet je dat elke 10 minuten een trein naar Amsterdam vertrekt, en vica versa.

In de file staan is niet goed voor het milieu en automobiliteit is een gegeven in onze dienstenmaatschappij. De spitsstrook doortrekken en openstellen op gezette tijden van Purmerend naar Hoorn-West is daarom toch wenselijk. Covid-19 heeft ons allemaal digitaler gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om niet allemaal tegelijk de snelweg op te gaan.

In het hart van onze steden, dorpen en kernen vormt verkeer soms een bedreiging voor de leefbaarheid. In het hart van zo’n locatie, waar veelal diverse doelgroepen samenkomen, past het om te kiezen voor de langzaam verkeersdeelnemer. Hier is wat PvdA/GroenLinks betreft de auto te gast. En als zodanig moet ook de inrichting worden.

Leefbaarheid >>

No tags for this post.