• De doe-teams gaan over hun eigen budget. Ze krijgen ieder jaar 25.000 euro om er buurtactiviteiten van te ondernemen.
  • Er komt een dorpsbos in Spierdijk en Ursem.
  • De polderwegen zijn straks van de gemeente. We zaaien de bermen van deze wegen in met bloemrijke mengsels.
  • We maaien minder, klepelen soms en geven verenigingen en bewonersgroepen zaadbommetjes cadeau.
  • Wel dient het onderhoud van wandel- en fietspaden op niveau te zijn, zodat deze routes niet worden overwoekerd met onkruid, gras en breed uitgelopen struiken.
  • We bevorderen goede vaarverbindingen en kijken naar mogelijk nieuwe vaarroutes.
  • We planten meer grote bomen in de kernen. We willen het oude bomen beeld weer herstellen.
  • Onderhoud en beheer van stoepen, trottoirs en groenvoorzieningen vindt op een duurzame en milieuvriendelijke wijze plaats, waarbij toegankelijkheid uitgangspunt is.

Energielandschap >>

No tags for this post.