Als we niet snel in actie komen, laten we niet alleen een onleefbare wereld achter, maar wordt de aarde straks ook onbewoonbaar. Het goede nieuws is: wij kunnen dit. Vorm samen met ons onderdeel van de oplossing. Of het nu het klimaatakkoord van Parijs is, de opwarming van onze aarde, de zeespiegelstijging, de bodemdaling, de extreme clusterbuien… ze doen ons beseffen dat we wereldwijd onze schouders onder het klimaatprobleem moeten zetten. Dit betekent dat we in onze eigen stad, dorp en huis initiatieven nemen die leiden tot vermindering van broeikasgassen.


Energielandschap Koggenland

  • De Jaagweg zal een voorbeeld energielandschap worden voor de regio. Hier komen alle energie kansen bij elkaar. De zonneweide voor 66 ha willen we realiseren, we overwegen nog een aantal windmolens – eventueel kleinere – toe te voegen, een voedselbos, natuur en milieueducatieve voorzieningen en een spannende vaarroute.
  • Asbest eraf zon erop. We openen een subsidieloket voor agrariërs.
  • Alle sportlocaties krijgen de mogelijkheid om LED aan te brengen op de verlichting voor het sportveld, hiervoor zal een regeling worden opgesteld.

West-Friesland breed

Bij PvdA/GroenLinks vinden we dat de strijd tegen klimaatverandering niet snel genoeg kan gaan. We zijn ongeduldig en willen er veel aan doen om onze planeet te helpen. Of je nu in een huurhuis woont of een koopwoning, wij willen investeren in het isoleren van je huis en het op je huis leggen van zonnepanelen. Dit kan een reductie van minstens 40% opleveren van jouw dagelijkse energieverbruik. Hierdoor stoot je minder CO2 uit. We willen stimuleringsmaatregelen inzetten om jou daarin te helpen, zoals energiesubsidies. We motiveren bedrijven en instellingen om zonnepanelen op hun daken te leggen en te investeren in windenergie. Zo zijn we er voorstander van om asbest eraf te halen en zon erop. Ook hier zou een subsidiemaatregel wat ons betreft prima passen. Op platte daken is zonne-energie ook geschikt in combinatie met een sedum dak. Oudere windmolens willen we repoweren, we vinden dat een tweede rijtje windmolens op verschillende locaties het onderzoeken waard, op voldoende
afstand van de woongemeenschappen.

We willen voorkomen dat zonnepanelen willekeurig in het landschap worden gelegd. Het liefst werken we met de LTO aan een energiekansenkaart. Minder rendabele gronden inzetten voor het energievraagstuk. We hanteren de zonneladder van de provincie Noord-Holland, als we zonneweides aanleggen dan doen we dat in samenspraak met de omwonenden, waarbij we ook de postcoderoos hanteren. In buurten en wijken promoten we de slimme regenton, stimuleren we inwoners hun tuin groen in te richten (‘Groen moet je doen’), zijn we voorstanders van het inrichten van voedselbossen en het herplanten van inheemse appel- en perenbomen. Om onze jeugd hiervan bewust te maken stimuleren we ook ’the tiny forest’ in schoolomgevingen, waar biodiversiteit en educatie hand-in-hand kunnen gaan.

Jeugdzorg >>

No tags for this post.