Tag: pers Page 1 of 2

Landelijke Opschoondag

Het schoonmaak teamPvdA/GroenLinks steekt opnieuw de handen uit de mouwen

Velen gemeentes deden mee met de landelijke schoonmaakdag. Wel 130.000 Nederlanders waren in touw om in hun eigen buurt, wijk of straat rotzooi op te ruimen. Koggenland stelde voor dit landelijke initiatief grijpers, zakken en handschoenen beschikbaar om het vuil op te ruimen. PvdA/GroenLinks had alle partijen opgeroepen om nogmaals hun campagnejassen aan te trekken en gezamenlijk de schouders eronder te zetten zodat ons Koggenland in een mum van tijd weer schoon en veilig zou zijn. Het leek ons wel een goed idee om niet alleen in campagne-tijd ons te laten zien en acties te ondernemen, maar ook daarna. Zo laten we zien dat we gewoon doorgaan met initiatieven in onze gemeente die bijdragen aan een leefbare wereld. Helaas gaven niet alle partijen hier gehoor aan. Het oude  PvdA/GroenLinks campagne team trok zich hier niets van aan en staken de handen uit hun mouwen van hun groene jasjes. In een mum van tijd maakten ze samen met enige andere vrijwilligers winkelcentrum Vijverhof  en omgeving brandschoon.

Het meeste wat werd opgeraapt waren plastic zakken, blikjes, doppen en bakjes. Ook in de Mijze werd door het team vuil uit het water gehaald. Zwerfafval wat langs de waterkanten in het riet blijft steken en zorgt voor plastic troep. Wederom roept PvdA/GroenLinks de gemeente op om met de ondernemers om tafel te gaan om na te denken over vermindering van plastic verpakkingen, een Koggenlands initiatief als antwoord op de landelijke statiegeld alliantie. Een alliantie die nog jaren gaat duren, een convenant zal opleveren met het bedrijfsleven waar blikjes geen deel vanuit gaan maken. PvdA/GroenLinks wil zolang niet stil zitten en aanzien hoe onze leefomgeving meer en meer vol plastic troep raakt. Onze politieke partij trok al eerder de aandacht voor dit probleem tijdens het troeptrimmen. We zullen blijven aandringen om dit probleem in Koggenland gezamenlijk aan te pakken

 

Uw Stem voor Verandering

GR2018 Poster - PvdA-GroenLinks - v5 finalImpuls aan een Ondernemend en Duurzaam Klimaat

In het Ondernemersdebat van afgelopen week werd het ons wel duidelijk. We zijn nieuw, en hebben ons aan te passen aan de gevestigde orde. Verdergaande maatregelen op duurzaamheid en energie-innovatie worden door de zittende partijen als luchtfietserij beschouwd. Wij van GroenLinks/PvdA met steun van D’66 willen de komende vier jaar met uw stem werken aan een ondernemend en duurzaam klimaat. Zo zijn wij van mening dat Koggenland een aantrekkende werking heeft voor nieuwe inwoners die hier zich willen vestigen vanwege die ambitie. En niet alleen omdat Koggenland een fijne woonplek kan bieden. De uitspraak van de VVD wethouder was dat Koggenland geen krimpregio is en dat ook zeker niet gaat worden als er voldoende nieuwe woningen worden gebouwd. GroenLinks/PvdA vindt dat een naïeve opstelling. Alleen bouwen van woningen helpt niet om nieuwe inwoners aan te moedigen zich hier te vestigen, daar is echt veel meer voor nodig.

We zijn van mening dat we in de raad met uw stem het verschil gaan maken. De afgelopen jaren is ingezet op het meest noodzakelijke, de basis. In onze ogen is dat niet goed genoeg.  Een gemeente, een college een raad moet de komende vier jaar zelf ondernemend en ambitieus zijn, wil ze meer kunnen bieden aan haar inwoners dan een fijne woonplek.

Het toekomstbeeld voor Koggenland is dat steeds meer mensen zorg nodig hebben en de komende tien jaar de bevolkingsgroei daalt. Dat betekent dat we nu slim moeten opereren en zelf ambitievol moeten zijn als gemeente.

Met uw stem doen we dat door in te zetten op een ondernemend en duurzaam klimaat. Daardoor wordt het vestigingsklimaat voor nieuwe investeerders, ondernemers groter, willen mensen zich hier vestigen omdat Koggenland zelf de lat hoog legt op duurzaam bouwen, energie innovatie, gasloos, er in alle dorpskernen een recreatieve groenvoorziening aanwezig is, het basisonderwijs makkelijk naar buiten kan om natuur- en milieueducatie in de praktijk te brengen, veiligheid voor de fietsers wordt gegarandeerd, collectieve vervoer voorzieningen worden gestimuleerd en er een garantieregeling komt voor al die ondernemers die een financieel risico lopen met asbest op hun daken.

Dat is een gemeente waar je wel in wil gaan wonen, je kinderen wilt laten opgroeien en oud wilt worden. En als je dan oud bent en je hebt zorgvoorzieningen nodig kunnen die makkelijk betaalt worden door al die investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan die we of terugverdiend hebben, de duurzame en energie-investeringen, of die de economie hebben doen draaien.

We kijken en denken gewoon anders, we denken andersom. We vertrekken vanuit duurzaamheid, innovatie en klimaatneutraal, waardoor inwoners zich hier willen vestigen. De afgelopen jaren is traditioneel gedacht. Het is nu tijd voor verandering.

Stem voor die verandering!

Namens alle kandidaten op de lijst van PvdA/GroenLinks

Saskia Borgers

Hoe zijn we hier zo zeker van?

Hoe zijn we nou zo zeker over onze zaak dat inwoners ons gedachtegoed ondersteunen? Als u doorklikt op onze site ziet u dat veel inwoners op onze stoel hebben gezeten, en hun verhaal hebben gedaan. Zo vertelde de familie Honer Peerdeman uit Hensbroek over de circulaire economie en stellen zij een ander woonconcept voor. Gingen we op bezoek bij mevrouw de Bekker die een lans breekt om in Ursem een bos te ontwikkelen om in te spelen en te wandelen. Gingen we een kijkje nemen op de Swaluwhof bij Linda en keken naar haar asbestdaken en realiseerden ons dat het inderdaad een kostenpost wordt voor een particulier. Maakten we op de NLDOET dag een wandeling met een aantal bewoners van de Berkenhof en hoorden we hoe weinig ze buiten komen. In al onze campagneweken hebben we mooie, lieve, leuke, enthousiaste reacties gehad. Van betrokken en bevlogen inwoners. We hopen dat we uw stem krijgen zodat we samen met u in de raad waarmaken wat in ons programma staat en waar u zich druk over maakt. We zijn er voor u!

 

 

PvdA/GroenLinks heeft Postertoaster niet nodig

Poster in NieuwsuurPvdA-GroenLinks Koggenland heeft de Postertoaster App van Arjan Lubach niet nodig. “onze poster kwam prominent in beeld bij Nieuwsuur op zondagavond!”, zegt Frank Scholtens, het campagne team lid wat aan de wieg stond van het maken van ons campagnemateriaal.

stokrozen“We hadden onze verkiezingsposter ingestuurd om mee te tossen naar de eer voor de beste poster van deze campagne. Helaas hebben we de finale niet gehaald, maar ondanks dat zijn we apetrots. Met zo’n nieuwe partij, met zo weinig middelen, zijn we in staat om veel publiciteit en aandacht te trekken. Zo zijn we al op Jinek geweest en nu ook al in Nieuwsuur, krijgt onze facebook pagina dagelijks honderden bezoekers en wordt onze website vaak bezocht. Ook zijn we op straat te zien, we lopen langs alle huizen en dorpen, folderen en delen bloemzaadjes uit, vooral aan de mensen die een Nee-Nee sticker hebben of zonnepanelen op het dak. Een cadeautje voor hun bijdrage aan het beter maken van het leefmilieu. De komende week ziet u ons vast in uw straat of bij het winkelcentrum, klamp ons aan, maak een praatje want dat doen we ook met u. We zien uit naar die ontmoetingen”.

 

Wil je ook een poster  voor je raam, je kan ze downloaden of meld het even dan brengen we er een langs?

NHD meldt:

 

Campagne team

 

PvdA-GroenLinks steekt de handen uit de mouwen

NL DOET

PvdA-GroenLinks heeft op vrijdagochtend 9 maart de handen uit de mouwen gestoken in het verzorgingshuis van de Omring in Berkhout. Fred Doodeman en Saskia Borgers werden warm onthaald door Joke, de activiteitenbegeleidster van dit verzorgingshuis. “Wat ontzettend fijn dat jullie dit doen. Alle inzet is welkom. Ik heb te weinig vrijwilligers om ook nog eens de persoonlijke aandacht te geven. Een spelletje, een kopje koffie of even naar buiten is al een mooie afwisseling voor onze bewoners”, zegt een opgewekte Joke. Voor ons staat een warme liefdevolle vrouw die veel aandacht heeft voor de mensen. Ze houdt een praatje met ze, ze plaagt ze een beetje, en ze stimuleert ze om een wandelingetje te maken of even iets te ondernemen.

Bij de koffie worden de bewoners getrakteerd op een gebakje met het logo van PvdA-GroenLinks. Daarna is het warme sjaals omdoen, dikke jassen en naar buiten. We maken twee ommetjes door Berkhout. De bewoners genieten van het buiten zijn. We kletsen wat af over vroeger. Over stoer motorrijden, een crash van een oorlogsvliegtuig in de Beemster en de kinderen die hier in de buurt wonen. Wat ons opvalt is dat de stoeptegels schots en scheef liggen, waardoor het echt een toer wordt om de rolstoel recht te houden, de af- en opritjes voor de rolstoel niet logisch op elkaar aansluiten en hier en daar je bijna een heftige botsing veroorzaakt als je van het bruggetje afzoeft en slalom moet maken bij paaltjes en hekjes.

Onder de indruk zijn we van de vitaliteit van deze bewoners. We voelen ons schuldig dat we alleen op de dag van NL DOET deze actie ondernemen. Een uurtje in de week is al mooi om even een praatje te maken of buiten een balletje te gooien met jeux de boules, of een wandelingetje in de nieuw aangelegde tuin. Nadat we Joke hebben bedankt voor de fijne ochtend, lopen we stil naar onze auto’s en realiseren ons dat het niet alleen een mooie ontmoeting was.

 

PvdA-GroenLinks steekt handen uit de mouwen

NL DOET in Zorgcentrum Berkhout

NL DOETOp vrijdag 9 maart helpt PvdA-GroenLinks Koggenland een handje mee in het woonzorgcentrum van de Omring in Berkhout. “We steken  onze handen uit de mouwen tijdens de week van NL DOET. We leveren een zinvolle bijdrage als politieke partij”, zegt lijsttrekker Karin van der Gaast gedreven. “We doen dat voor mensen die dagelijkse zorg nodig hebben. Met mooi weer gaan we naar buiten, een wandeling maken, koffie drinken met wat lekkers erbij en spelletjes doen. Dit lijkt allemaal zo voor  de hand liggend, en dat is het ook, maar we weten allemaal dat mensen die zorg nodig hebben, niet allemaal even vaak bezoek krijgen om een praatje mee te maken. Dat gunnen we al onze inwoners, met het besef dat we voor mensen die dagelijkse zorg nodig hebben iets extra’s moeten doen”.

Met de uitvoering van ons verkiezingsprogramma willen we inwoners, die thuiszorg nodig hebben en/of huishoudelijke hulp, zorg blijven geven. In overleg met zorginstellingen willen we terugkijken op de afgelopen jaren waar minder tijd en geld beschikbaar was vanuit de gemeente. We zullen samen met hen bepalen wat de meest veilige en prettige (thuis)situatie is om zorg thuis en in verzorgingshuizen te verlenen.

Bijzondere aandacht hebben we voor de steeds jonger wordende dementerende inwoner. We willen samen met de ondernemers een programma ontwikkelen om een dementie-vriendelijke gemeente te zijn. We gaan er samen voor zorgen dat we dementie herkennen en weten hoe we het beste onze inwoners kunnen helpen als dat nodig is.

De komende jaren willen we meer aandacht geven aan de eenzame inwoner van Koggenland. We moedigen initiatieven aan die dit probleem aanpakt en ondernemen zelf ook een activiteit namelijk:  de Tafel van Veel. Een initiatief met de plaatselijke horeca om samen te eten en te ontmoeten.

NL-DOET met PvdA/GroenLinks in Berkhout

 

 

PvdA-GroenLinks deelt de Lente uit

Stokrozen“Goedemorgen mevrouw, weet u al wat u gaat stemmen op 21 maart?, anders hebben we nog wel een stemadvies voor u”. “Weet u het nog niet?, “mogen we u dan een tip geven?”, ”U ziet er super groen uit….u stemt vast op de PvdA-GroenLinks op 21 maart?”. Het campagneteam van de PvdA-GroenLinks deelt in de vrieskou haar gloednieuw gedrukte folders uit. Op de folder staat de schijf van 5, de vijf actiepunten Sociaal-Duurzaam-Groen-Veilig-Wonen. Met die 5 punten gaan de kandidaatsraadsleden van de PvdA-GroenLinks de verkiezingen in. Het frisse team staat fier op de folder, stoer met de voet op de rood groene stoeltjes.

Tijdens de gesprekken die het campagneteam voert met de inwoners van Koggenland wordt opgemerkt dat een deel nog niet weet wat ze gaan stemmen. Dat ze aangenaam verrast zijn dat de PvdA-GroenLinks een gecombineerde lijst is met steun van D’66. “Dat heeft lang geduurd”. “Eindelijk kunnen we stemmen op politieke partijen die ook landelijk actief zijn in ons Koggenland”. “Al die splinterpartijen mevrouw, dat is toch helemaal niks, je weet niet eens waar ze voor staan”. Ondanks de kou maken mensen een praatje, en vragen naar onze standpunten. De gesprekken gaan over asbest, zonnepanelen, landbouw. Mooie en waardevolle gesprekken. “Heeft u een tuin? Dan bieden we u hierbij stokrooszaadjes aan”, “U kunt ze ook planten in een pot op uw balkon hoor”. “fijne dag, en vergeet niet op ons te stemmen”. Ondanks de kou, het schaatsweer, de winterpret, is de PvdA-GroenLinks begonnen om de lente uit de delen. Stokrooszaadjes om zelf te planten

 

Busje komt zo! Lijn 5

koggenlandPvdA-GroenLinks zet eigen buurtbus in op 10 maart

Op zaterdag 10 maart rijdt vanaf 6.30 uur  ’s ochtends tot 19.00 uur buslijn 5. Een gratis buslijn die wordt ingezet door PvdA GroenLinks alleen voor ritten binnen de gemeente Koggenland. Je kunt je vooraf aanmelden voor een ritje of gedurende de dag bellen op het speciaal ingestelde lijn 5  telefoonnummer 0612634885. We halen je op en nemen je mee naar de bestemming die jij wilt in de buurt. Gedurende de rit willen we weten wat je bezighoudt en waarvan je vindt dat wij als aanstormende politici actie op moeten ondernemen.

Zo brengen we je naar die vriendin waar je een koffie-date mee hebt, of naar het tuincentrum voor je lente-inkopen of naar het winkelcentrum voor je welverdiende harinkje. Maar wie weet wil je lekker naar buiten, uitwaaien aan het Koggenlandse strand bij Scharwoude of Berkmeer of wandelen langs de Bobeldijk ? Maar we kunnen je ook brengen naar station Obdam of de kroeg om de hoek. Bel ons, zeg wie je bent, waar we je kunnen ophalen en waar je naartoe wilt. Dit is een tijdelijk ingesteld nummer. Dus voor ritten na 10 maart werkt dit nummer niet. Of buslijn 5 moet zo’n succes worden dat we deze actie nogmaals ondernemen.

Deze actie is bedoeld om de aandacht op het slechte openbaar vervoer te vestigen. PvdA GroenLinks wil dat de provincie meer doet aan de bereikbaarheid van de ommelanden. Het openbaar vervoer is belabberd in onze gemeente en als de buurtbus rijdt zit die stampvol.

Bushalte de Goorn

Campagnestart PvdA/GroenLinks Koggenland

Op boerderij de  Nieuwe Proef te Wogmeer ontvingen de kersverse kandidaten van PvdA GroenLinks Koggenland geïnteresseerde kiezers. Onder het genot van verse koffie en thee en velen zelfgemaakte taarten vierden de lijstcombinatie PvdA GroenLinks, met steun van D’66, het heugelijke feit dat ze meedoen met de verkiezingen. De taart met de Schijf van 5het verkiezingsprogramma – werd door de jongste bezoeker aangesneden.

Oud burgemeester Leoni Sipkes sprak over haar ervaringen tijdens haar ambt in Koggenland. Ze vertelde mooie en boeiende verhalen over de afwegingen die je lokaal maakt. De keuzes lokaal gaan veelal over de menselijke maat. Ze hoopt dat die menselijke maat hoog op de agenda van de raad en college blijven staan en haar vurige wens is dat Koggenland voortrekker wordt op duurzaamheid.

De middag werd muzikaal begeleid door het jonge westfriese talent Madelief van Vlijmen. Deze 21 jarige conservatorium studente onder de artiestennaam Madlife schitterde met eigen gemaakte songs.

De PvdA GroenLinks kandidaten presenteerden zichzelf en ook het verkiezingprogramma werd toegelicht. Toevoegingen die de partij kreeg op hun partijprogramma waren;  afschaffen van afschieten particulier vuurwerk, niet alleen het fietsverkeer op de Bobeldijk maar ook op de Walingsdijk veiliger maken, het fietspad langs de windmolens weer in ere herstellen – het is er nu erg donker,  auto’s mogen er opeens rijden en zijn snelheidsduivels geworden, en het aanmoedigen van het consumeren van lokale producten en gewassen. Onder de toezegging dat we deze aanvullingen zullen toevoegen aan het programma werd het Westfriese biertje “ientje toe” ontkurkt en het buffetje met vergeten groenten geopend.

 

Tikje op vingers campagneteam PvdA-GroenLinks

Gemeente vindt dat de stoeltjes voor overlast zorgen Voetpad stopt

“Heeft u onze stoeltjes al opgemerkt? De rood groene klapstoeltjes op diverse locaties? Dit zijn de stoeltjes  van het campagneteam PvdA-GroenLinks. We verplaatsen de stoeltjes door onze mooie gemeente, om aandacht te vragen voor locaties waar wat mis is, alsook de plekken die we onwijs waarderen”, zegt Karin van der Gaast, lijsttrekker van deze lijstcombinatie.

“We brengen onveilige verkeerssituaties, bizarre oversteekplaatsen, losliggende tegels en klinkers in beeld. En we kunnen vermelden dat zijn er heel wat. Tot mijn verbazing werd ik afgelopen vrijdag door een ambtenaar van de gemeente gebeld met de volgende opmerking  ‘op last van de burgemeester verzoeken we u de stoeltjes van de openbare weg te halen aangezien ze voor overlast zorgen’. U kunt zich voorstellen dat ik hier stil van werd. Deze stoeltjes staan er niet voor niets. Ze vragen juist aandacht voor onveilige situaties in onze gemeente, en dan word ik op mijn vingers getikt dat onze stoeltjes, die er veelal maximaal een dag staan, voor overlast zorgen.   Ik dacht: zorg er dan voor dat deze locaties weer veilig worden, ze staan er niet voor niks – aan de slag gemeente – en niet op ons mopperen – dat is echt te makkelijk – en verdienen we ook niet. En als er al wat gezegd wordt over onze stoeltjes zeg dan ook wat over de billboards die in het op markante plekken staan,  daarvan zou je ook kunnen zeggen zichtvervuiling – verrommeling. Maar goed die staan weer op het land van een eigenaar, tenminste dat hopen we, anders kan een andere partij ook een standje van de gemeente verwachten. Natuurlijk zullen we netjes omgaan met dit tikje, want zo zijn we ook wel weer, maar beste gemeente, iets meer mildheid zou gepast zijn aangezien u ook steekjes laat vallen in de openbare ruimte”.

Jinek zendt filmpje van PvdA-GroenLinks Koggenland uit!

PvdA-GroenLinks IcebucketsBij Jinek werd het filmpje van de PvdA-GroenLinks Koggenland gisteravond vertoond. Dit vrolijke filmpje op refrein van de luizenmoeders vraagt aandacht voor het klimaatvraagstuk en roept het bestuur van Koggenland op te investeren in klimaatneutrale maatregelen. Jesse Klaver die in de uitzending zat vond het een onwijs grappig filmpje. Met een brede grijns zei hij dat voor deze originele wijze van aandacht vragen speciale zomerscholen zijn.

De waarheid is dat de nieuwe lijstcombinatie van de PvdA-GroenLinks zich druk maakt over de lage ambitie van het zittende bestuur om klimaatneutraal te worden. Dat bleek wel weer tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag. Voor de nieuw te bouwen school en de nieuwbouw locatie Spierland wordt veels te weinig ambitie getoond en te investeren in energiemaatregelen.

“Een memorabel moment”, noemt de burgemeester,  dat de raad beslist om nieuwbouw mogelijk te maken. Een triest moment vinden de nieuwe kandidaat-raadsleden en zittende PvdAers dit. Het gaat om gebouwen die langer staan dan 40 jaar dan juist moet je nu al energiemaatregelen nemen om niet meer afhankelijk zijn van de gas en kolen, de techniek is er en velen gemeenten experimenteren al. Volgens wethouder Bijman zijn de kosten voor energiemaatregelen groot, en dat heeft hij er niet voor over.

“Jammer! Gemiste kans”, zegt Karin van der Gaast lijsttrekker van de PvdA-GroenLinks, “Deze wethouder financiën, die rentmeesterschap hoog in zijn vaandel heeft, niet snapt dat energiemaatregelen renderen, en uiteindelijk geld opleveren. Met dit eigen gemaakte filmpje proberen we de inwoners de ogen te openen dat het huidige bestuur terughoudend is als het gaat om duurzaamheid en de problematiek van de mensen in Groningen. Dat vinden we niet meer van deze tijd!”

De moties die door de PvdA, die opgesteld waren met de nieuwe kandidaatsraadsleden,  werden ingediend om verdergaande maatregelen te nemen. Deze kregen bijval in de raad van bijna de gehele oppositie. Zie ook op onze website een verslag van een kandidaat-raadslid over zijn verwondering van deze avond.

Page 1 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén