Wij strijden voor een inclusieve samenleving waarin we solidair zijn met elkaar én met de volgende generaties. Een eerlijk Nederland waarin we de klimaatcrisis aanpakken en zorgen voor een sterke publieke sector. 1 op de 13 kinderen in ons land leeft in armoede. Ze groeien op in gezinnen waar ze van 75 euro per week moeten rondkomen, en soms nog minder. Wij willen dat deze kinderen een gezicht krijgen, mee kunnen blijven doen met sport, schoolreisjes, naar de muziekschool kunnen en soms een onvergetelijke dag krijgen. In samenwerking met de scholen kunnen we dit realiseren.

Sociaal in Koggenland

  • Alle kinderen van Koggenland moeten mee kunnen doen aan huttendorp en een sport naar keuze, we zijn hierin ruimhartig, en bieden alle kansen voor ouders met een minimuminkomen.
  • Behoud de sociale functie van de club- en buurthuizen in onze gemeente. Als er door COVID-19 problemen zijn ontstaan, helpt de gemeente bij een oplossing.
  • Sport moet voor iedereen toegankelijk moet zijn. Sport levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners.
  • De gemeente is actief in het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.
  • Een welvarende gemeente als Koggenland voert een ruimhartig armoedebeleid, we werken op basis van vertrouwen.
  • Er komt een gerichte aanpak in de gemeente Koggenland om energiearmoede te voorkomen.
  • De gemeente levert een ruimhartige bijdrage aan de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Er komen meer gemeentelijke woningen, ook voor statushouders.

West-Friesland breed

Uitgangspunt voor PvdA/GroenLinks is dat kinderen van inwoners tot 120% van bijstandsniveau in aanmerking komen voor ondersteuning om mee te kunnen doen. Aan sport, digitaal voorzien zijn om goed onderwijs te kunnen volgen, ouders financieel gesteund worden als zij buiten hun schuld voor financiële offers komen te staan. Naast WerkSaam Westfriesland is Stichting Leergeld hierbij onze partner.

Iedereen doet mee, ook inwoners met een fysieke beperking. Dit geldt zowel voor de openbare publieke ruimte, gebouwen en voorzieningen. Als we de openbare ruimte opnieuw inrichten, dan overleggen we met de WMO cliëntenraad voor een betere toegankelijkheid.

Arbeidsmigranten wonen soms langer bij ons in de gemeente dan een aantal maanden. Ze maken onderdeel uit van onze Westfriese samenleving. We vinden het dan ook belangrijk dat ze geregistreerd zijn, van zorg- onderwijs en woonvoorzieningen gebruik kunnen maken.

Kunst en cultuur >>

No tags for this post.