Voor een sterke culturele sector met de juiste waardering. Kunst en cultuur zijn van grote maatschappelijke waarde. Kunstenaars, artiesten en journalisten vervullen een belangrijke rol in een open samenleving. De bouwstenen voor zo’n samenleving zijn de plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Zoals culturele centra en creatieve broedplaatsen.


West-Friesland breed

Wat ons betreft zou de creativiteit, kennis en kunde van de Westfriese kunstenaars standaard betrokken moeten worden bij zo ongeveer ieder project. Of het nu gaat over kunst in de openbare ruimte of de cultuurdragende VOC-steden in onze regio. Geef dansers, kunstschilders, beeldhouwers, regisseurs, acteurs, muzikanten en alle andere professionele kunstenaars de kans om gevraagd en ongevraagd mee te denken en suggesties te doen.

In het domein ruimtelijke ordening zijn architecten en stedenbouwkundigen al de kissing-link tussen de ‘zaken’. Geef ‘kunst’ daarin ook de ruimte. In de architectuur zijn ze van toegevoegde waarde. In de inrichting van de openbare ruimte zelfs nog meer. Kunst zet aan tot nadenken. Een wereld met een steviger aandeel kunst levert een beter resultaat voor al onze inwoners. Maar ook andere beleidsterreinen kunnen profiteren van de frisse en creatieve blik die je kunt ophalen bij de diverse kunstdisciplines. Ongeacht of het over de historie gaat of over vandaag.

Cultuur helpt ons elkaar te leren kennen en elkaar beter te begrijpen. De historische steden in West-Friesland dragen een ander verleden dan de agrarische kernen. Toch zijn ze juist in onze regio onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leren we van andere culturen, als ook van het onze. Ondersteuning van onze cultuurdragers is daarbij een vereisten. Dit geldt voor het Zuiderzeemuseum en het Westfriesmuseum, als ook talloze andere musea. Maar ook voor onze muziekscholen, bibliotheken, de broedplaatsen voor de jeugd om zich cultuur eigen te maken in de dorpshuizen in onze regio.

Zonder verbeelding geen heden en geen toekomst. Het is het in stand houden van prachtige en waardevolle gewoontes, methodes en gebouwen. Het is wat West-Friesland, West-Friesland maakt. Niet alleen nu maar ook vroeger en in de toekomst. Wat in onze canon hoort, wat eruit moet en wat erbij moet is voor PvdA/GroenLinks een ontzettend belangrijk onderdeel van ons mens zijn. Dit willen we jaarlijks vieren. Onze cultuur en onze bijzondere relatie met het water kan hier een verbindende factor in zijn.

No tags for this post.