(kandidaat)raadsleden maken kennis met de Omgevingswet

Afgelopen maandag 15 januari  heeft Karin Rietveld haar debuut gemaakt als kandidaat-raadslid in de gemeenteraad van Koggenland. De  implementatie van de omgevingswet begeleidt door adviesbureau BMC  stond op het programma. Een uitdaging voor zowel de raad als de kandidaat-raadsleden die uitgenodigd waren voor deze sessie.

De omgevingswet is een wet die ruimtelijke projecten in de toekomst meer moet gaan vereenvoudigen en bundelen. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is de bedoeling dat duurzame projecten worden gestimuleerd en dat gemeenten meer ruimte geven aan ondernemers.

Het adviesbureau BMC had twee casussen voor ons voorbereid waar de nieuwe wet mogelijkheden voor kan bieden. Zo was casus 1 een Jeugdhonk en casus 2 een leegstaand pand in het centrum. In het ene geval was er een doortimmerd plan van de jeugd en geen geld en in het andere geval was er een leeg pand in een centrum en een bestemmingswijziging nodig. Met deze twee casu in de binnenzak konden de raadsleden hun ideeën in het licht van de nieuwe wet erop loslaten.

Karin Rietveld in de raad Koggenland

Na het in groepjes uiteengaan presenteerde Karin Rietveld de uitkomsten.

In de discussie werd al snel richting  bouwen gedacht. Er werd niet over  groene ambities, duurzame en sociale ambities gesproken. Wat ons opviel was dat er eigenlijk geen visie lag over de uitgangspunten – de kaders. Wat vinden we belangrijk als gemeente en op basis waarvan kunnen we plannen en projecten beoordelen. Het formuleren van een visie start naar ons idee met het analyseren van  behoeftes van inwoners, bedrijfsleven, ondernemers en belangenorganisatiesWat  wilje als gemeente zowel op de korte alsook  op de lange termijn.

In 2021 zal  de nieuwe omgevingswet een feit zijn. Dit betekent dat we als gemeente een visie moeten hebben waarin staat vermeld welke lokaties we willen ontwikkelen, de omgevingsplannen. Zodat initiatieven zich kunnen richten op deze hotspots – potentiële lokaties om te ontwikkelen. Het doel van de wet is dat ondernemers makkelijker projecten kunnen starten doordat het  eenvoudiger is geworden en diverse wetten zijn geschraptom als ondernemer aan de slag te gaan.

Wat betreft de twee casussen zijn we van mening dat het hebben van een jeugdhonk in Koggenland nodig is. In ons verkiezingsprogramma lees je dat we voorstander zijn dat de jeugd hun eigen plannen maakt. Wel moeten die plannen haalbaar en betaalbaar zijn. De andere casus geeft trouwens genoeg potentie om middelen te genereren voor het jeugdhonk, want een lokatie in het centrum is wel een toplokatie voor woningbouw (en daarmee inkomsten). In ons verkiezingsprogramma is woningbouw niet los te koppelen van duurzaamheid. We zijn voorstander van ecologisch en duurzaam bouwen waarbij tiny houses een woonvorm kan zijn, en groen, natuur en water een belangrijke plek krijgen.

PvdA-GroenLinks is van mening dat het in gesprek gaan met belanghebbenden nodig is om de juiste kaders te stellen. Die kaders willen we graag bespreken in de raad zodat onze schijf van 5 voldoende terug te vinden is in de nieuwe visie. Ook willen we graag vaststellen welke omgevingsplannen we mogelijk willen maken in de gemeente Koggenland.

 

No tags for this post.