De Schijf van 5 – het partijprogramma van GroenLinks en de PvdA!

Logo PVDA Groen Links KoggenlandOns programma is een makkelijk leesbaar 5 punten plan. De schijf van 5! De schijf is een programma waarmee we de komende vier jaar het welzijn  van onze inwoners veilig stellen en een beetje duurzamer maken.  De komende jaren willen we samen met u ons inzetten voor: een gezonde duurzame,  aandachtsvolle  en aantrekkelijke leefomgeving waar we nog jaren met plezier wonen, werken en recreëren.

schijf van 5!

Onze 5 punten zijn:

  • Sociaal: Meedoen! Aandacht voor elkaar met speciale aandacht voor de eenzame inwoners
  • Duurzaam Koggenland: In 2020 voldoet Koggenland aan de klimaatafspraken van Parijs
  • Groen: Aantrekkelijk Koggenland
  • Veilig: naar school of winkel via verantwoorde fiets- en wandelroutes
  • Wonen: Betaalbare en gevarieerde woningen en goede voorzieningen

Zie voor uitgebreide informatie op onze gloednieuwe website: https://pvdagroenlinkskoggenland.nl

Mee Doen!

Door weer aandacht voor elkaar te hebben in onze dorpen en kernen willen we jongeren ondersteunen in het zelf oppakken van activiteiten (en dagbesteding). We gaan ze niet betuttelen, wel willen we dat ze actief meedoen aan onze samenleving. Voor inwoners die eenzaamheid kennen, ontplooien we initiatieven die leiden tot ( mooie) ontmoetingen en ( weer) nieuwe contacten. We willen (jong) dementerenden een gezicht en een stem geven. Door hun actief te betrekken bij onze samenleving kunnen ze ook langer in hun eigen woning blijven wonen . We vragen meer aandacht voor diversiteit, doordat de gemeente als werkgever het goede voorbeeld gaat geven en aandacht schenken aan homo-sexualiteit in de roze week.

Parijs klimaatakkoord

In 2020 voldoet Koggenland aan de klimaatafspraken van Parijs. Dat gaan we doen door groene alternatieven te stimuleren, initiatieven voor opwekking van duurzame energie aan te moedigen en klimaatneutraal bouwen te stimuleren. We willen alle kansen aangrijpen om als gemeente het goede voorbeeld te geven, door als randvoorwaarde te stellen dat nieuwbouw geen gasaansluiting meer heeft, de gemeentelijke auto’s op elektriciteit rijden en plaatsen we oplaadpalen bij station en winkelcentra.

Koggenland Groen!

KoggenbosMet aandacht voor natuur,  landschap en recreatie moet het groene karakter van onze dorpen en kernen voelbaar en zichtbaar zijn. Dit willen we doen door fruitbomen te planten in de wijken, zodat inwoners de traditionele appelrassen herkennen die oorspronkelijk in dit gebied hebben gestaan. We willen een voedselbos – zodat iedereen met eigen ogen kan zien wat er zoal groeit op onze eigen bodem – en als je wilt een maaltje van bereiden.

Veilig deelnemen aan het verkeer voor jong en oud.

Veilig verkeerWe willen af van al die borden met 30, 60, 70 en 80 km per uur. Niemand snapt er meer wat van en we handhaven er ook niet op. Overal willen we een gemiddelde snelheid van 50 km per uur binnen de kern en 80 km er buiten, waarbij we actief handhaven. De plannen die er nu zijn voor fietsverkeer naar Hoorn vinden we onveilig. Landbouwverkeer en fietsers moeten gescheiden zijn zodat er voor  scholier, recreant en bewoner veilige fietsroutes zijn. De brommer moet gewoon op de weg en we gaan lobbyen voor een beter OVnet bij de provincie en we stimuleren andere vormen van collectief vervoer.

Betaalbare Woonruimte voor jong en oud.

We gaan ons inzetten voor het duurzaam bouwen van seniorenwoningen, starterswoningen en van “tiny-houses”.  En we gaan ervoor zorgen dat deze woningen van het “gas af zijn”. We dragen er  zorg voor dat inwoners hier prettig wonen, dat initiatieven vanuit de kernen worden gestimuleerd en dat er makkelijk gebruik gemaakt kan worden van voorzieningen. We willen de stolpbezitters – de eigenaren van ons cultureel erfgoed – de verhalen vertellers van onze geschiedenis – vragen om hun deuren te openen en ons mee te nemen door die oeroude Westfriese cultuur.

Meer informatie

Wilt u meer informatie kijkt u dan op onze gloednieuwe website https://pvdagroenlinkskoggenland.nl of neem contact op met onze lijsttrekker Karin van der Gaast 06-10219704

 

 

No tags for this post.