De huisartsen van Ursem, Berkhout, Avenhorn en Spierdijk  hebben het voornemen om hun huisartsenpraktijken op te heffen: men wil zich in De Goorn tegenover de huisarts in De Goorn gaan vestigen. Vele cliënten vrezen dat deze concentratie ten koste zal gaan van de toegankelijkheid tot de eerstelijnsgezondheidszorg, want door een vestiging buiten het verzorgingsgebied zullen de afstanden tot de basiszorg (voor velen zelfs fors) gaan oplopen. Een auto of de hulp van buren is in het vervolg blijkbaar een voorwaarde geworden om gebruik te kunnen maken van de basiszorg. Een kwalijke en gevaarlijke ontwikkeling dus. Maar ook noodzakelijk? In Egmond zien we opmerkelijk genoeg juist het tegenovergestelde: op basis van ervaringen is besloten om na zestien jaar de praktijk in Egmond-Binnen weer heropenen, omdat er “veel meer technische mogelijkheden zijn om gemakkelijk op twee locaties te werken.”

Heeft u ook grote moeite met het besluit van onze gewaardeerde huisartsen om de zorgvoorziening uit de vier dorpen te halen, dan kan u dat aangeven. Er is namelijk een petitie opgestart en wel op webpagina https://huisartsenkoggenland.petities.nl  Hopelijk kan uw mening helpen om onze huisartsen en de gemeente op andere gedachten te brengen.

Opmerking

Als een dependance in Egmond Binnen kan draaien (2500 inwoners), waarom dan niet in onze dorpen? Zelfs Spierdijk/Wogmeer/Zuidermeer komt aan die 2500 inwoners. De onvrede over de bereikbaarheid in Egmond Binnen was voor deze artsen een belangrijke reden om de vestiging in Egmond-Binnen na 16 jaar te heropenen.

Zie ook NHD artikel.

No tags for this post.