Rene Bouma

René komt uit het bedrijfsleven. Zijn commerciële inslag maakt dat hij zakelijk kijkt naar gemeentelijke processen en besluiten. Door zijn privé situatie is hij betrokken op het onderwerp jeugdzorg. Een voor PvdA/GroenLinks Koggenland relevant thema. René is analytisch, onderzoekend en vragend. Eerst wil hij weten waar hij over praat voordat hij een mening geeft. Hij draait al een tijdje mee in de steunfractie en krijgt daardoor steeds meer zin om in de raad het PvdA/GroenLinks geluid te berde te brengen. Hij wil zich de komende jaren richten op de onderwerpen zorg/jeugdzorg, sociale woningbouw, leefbaarheid in de kleine kernen en sport.

Met René krijgt PvdA/GroenLinks Koggenland een stevige man met een portie levenservaring in de zakelijke sector, die ervaring heeft met jeugdzorg en weet hoe het anders kan. René heeft het hart op de goede plek.

No tags for this post.