Karen woont in de Wogmeer en helpt mensen werken en leven op een steeds kleiner wordende planeet. Ze doet dat door initiatieven tussen overheid en bewoners op het gebied van natuurherstel, energie en klimaat te helpen groeien vanuit de coöperatie Netwerk&Co. In Koggenland zet ze zich in om de Braken vanaf A7 tot Heerhugowaard een bloeiend berm lint te laten worden met Actiecomité Bloeiende Braken (zie facebook). Ze woont al 18 jaar in Spierdijk op de voormalige proefboerderij. Daar is ze penningmeester en opperhoofd schapen. Ervaring in de politiek deed ze op als bestuurder in het waterschap HHNK voor de landelijke waterschapspartij Water Natuurlijk.

No tags for this post.