Dolf Rientjes

Dolf is gepokt en gemazeld in de politiek. Als oud politiek assistent en bestuursadviseur kent hij de klappen van de zweep. Dolf is een rots in de branding, zorgt voor continuïteit en heeft een bak aan ervaring. Zijn financiële kennis en deskundigheid is van toegevoegde waarde. Hij wil zich de komende jaren richten op de financiële aspecten zoals de kadernota en begroting, grondbeleid en het woningbedrijf waar enorme uitdagingen en kansen liggen voor de bouwopgave alsook het verduurzamen. Dolf wil dat de gemeente meer het gesprek op zoekt met de bewoners, actief voordat er verkeersaanpassingen plaatsvinden. De kruising Zuid-Spierdijkerweg/ De Leet was het voorbeeld hoe het niet moet. Veilig verkeer en nieuwbouw is belangrijk voor een gemeente die zoveel bouwt. Het woningbedrijf moet groeien en snel werk maken van verduurzaming.

Met Dolf krijgt PvdA/GroenLinks Koggenland een goede oude rot in haar midden, complementair aan het team, nuchter en opgewekt.

No tags for this post.