PvdA en GroenLinks samen gemeenteraadsverkiezingen in!

IMG_6116Trots zijn Frank Schuitemaker (PvdA)  en Karin van der Gaast (GL) over de gecombineerde lijst  die ze voor de komende verkiezingen aangaan. “We willen alle progressieve kiezers een stem geven!, niet alleen in het stemhokje maar straks ook in de raad. Het wordt tijd om het progressieve geluid te laten horen  met een gecombineerde lijst en een fris programma. We willen ons de komende jaren vooral sterk maken voor duurzaamheid, samen met de agrariërs,  samen met jong & oud voor veilige fietsroutes en het tegengaan van eenzaamheid. Onderwerpen waarvan we vinden dat ze de afgelopen jaren te weinig aandacht hebben gekregen in onze dorpen en kernen”.

Krachten bundelen voor links alternatief
Het initiatief voor één lijst kwam tot stand tijdens  overleggen tussen PvdA, D’66 en GroenLinks. Door te weinig actieve leden zal D’66 nog geen kandidaten op de lijst zetten, maar wel een inhoudelijke bijdrage leveren aan  ons verkiezingsprogramma. De PvdA, GroenLinks en D’66 stemmers hebben daarmee in het stemhokje een  fris progressieve keus.

Ons frisse progressieve programma:  de schijf van 5
Ons programma is een makkelijk leesbaar 5 punten plan. De frisse progressieve schijf van 5! Deze schijf is, met een knipoog naar onze gezondheid, voor alle  inwoners een richtlijn om samen, met elkaar een gezonde duurzame,  aandachtvolle  en aantrekkelijke te leefomgeving maken waarin iedereen nog jaren met plezier kan wonen, werken en recreëren. Dat doen we door;

  • Sociaal: Meedoen! Aandacht voor elkaar met speciale aandacht voor de eenzame inwoners
  • Duurzaam: In 2020 voldoet Koggenland aan de klimaatafspraken van Parijs
  • Groen: Aantrekkelijk Koggenland
  • Veilig:  naar school of winkel via verantwoorde fiets- en wandelroutes
  • Wonen: Betaalbare en gevarieerde woningen

Op dit moment wordt onze “Schijf van 5 voor Koggenland” verder uitgewerkt. Ook vinden er gesprekken plaats met potentiële kandidaten voor op onze gezamenlijke lijst.

Wilt u deze ontwikkelingen op de voet volgen? Kijk dan op :

Website :    https://pvdagroenlinkskoggenland.nl/
Twitter :     @PvdaGL_KoggenL
Facebook : https://www.facebook.com/PvdaGroenlinksKoggenland

Wil je actief met ons meedoen? Meld je dan aan via het mailadres fschuitemaker.raadkoggenland@gmail.com ( Frank Schuitemaker)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Schuitemaker (0645 570 437) of Karin van der Gaast (0610 219 704)

No tags for this post.