Maand: april 2018

Vrolijk entree van Koggenland

Bloemetjes Buiten zetten

“wat voor een bloemzaad is dit? welke bloemetjes komen hieruit?, vraagt Eva als ze nieuwsgierig naar de grote emmers kijkt die vol met allerlei mooie verschillende bloemzaadjes zijn gevuld. “Het lijkt wel op het voer van mijn hamster”. Karin die vandaag de regie in handen heeft, legt geduldig uit wat welk zaadje gaat worden. “Dit is klaver, en dit wordt akelei, korenbloem, vingerhoedskruid, margriet en knoopkruid. Sommigen zullen langer blijven staan en anderen maar een jaartje”. Eva kijkt om zich heen, en zegt dan “het mag hier wel vrolijker worden, ik zie alleen maar grond en water”. “Nou kom op dan zegt Karin”. Ze geeft iedereen een bakje en een hark en zo gaan we aan de slag.

Met een enthousiast team van zo 25 vrijwilligers planten we de zaadjes langs de oever van de Jaagweg, vlakbij de windmolens. Dit stukje bij de entree van Koggenland is kleiig, dor en zit vol met riet. Een uitstekende plek om op deze zonnige dag er meer vrolijkheid aan toe te voegen, zodat straks als er bloemen staan de bijen en andere insecten het werk zelf kunnen doen en jaar in jaar uit de bloemen zelf verspreiden zodat er meer bestuivende insecten komen die onmisbaar zijn in de natuur en voor de landbouw. Het huidige groene grasland, die regelmatig wordt besproeid en een overdosis aan mest krijgt, met daaraan de antibiotica toegevoegd, levert te weinig hoogteverschillen en bloemenpracht op waardoor bijen en insecten niet overleven. Vandaar dat wij de bloemetjes buiten gaan zetten, de handen uit de mouwen hebben gestoken om op deze dag van de Aarde een goede daad te verrichten en meer kansen geven aan de bij om te overleven zodat we onze appeltjes, aardbeien en bloemen waar Koggenland zo rijk aan is met gemak kunnen telen.

Saskia Borgers

 

Saai akkoord

Een Saai akkoord

Doen wat we gister al deden

Gister was het landelijke zaaidag. Een dag in het teken van de BIJ. U weet wel, het insect wat zo van groot belang is voor het uiteindelijk kunnen oogsten van appels, druiven en mooie bloemen en planten.

Daar stonden we dan aan die kale kleiige oever van de Jaagweg. Met goedkeuring van de aannemer en de provincie mochten we onze bloemenzaadjes die we van de Pollinators hadden ingekocht uitzaaien zodat er hopelijk binnenkort een bloemenweelde ontstaat bij de entree van Koggenland.

Wellicht betitelt de coalitie ons als hemelbestormers, dromers die het beste voor hebben met de wereld en zich druk maken om dit nietige beestje.

Dan is nu het moment gekomen om hen uit deze droom helpen.

We denken juist groter, verder weg dan het hier en nu, vandaag en morgen, en integraal…..PvdA/GroenLinks is een partij die voor Koggenland van klein naar groot denkt, van regionaal/nationaal en Europees naar lokaal.

We zijn een partij die innovatief is, opvattingen heeft over datgene wat hard nodig is in onze gemeente namelijk; het genereren van werk wat o zo hard nodig is, door; innovatie – energie transitie – en alle zeilen bijzetten door zelf aan de knoppen te zitten en ideeën te ontwikkelen die niet opgelegd zijn door het rijk. Daarvoor heb je  wel nodig dat je ambitie-vol bent , initiatieven neemt en die integraal bekijkt, zelf het goede voorbeeld geeft en kansen biedt aan de markt.

helaas, lezen we niets van dit al in uw akkoord. Het is een akkoord zonder ambitie, een behoudend akkoord. Een akkoord voortbordurend op wat was.

Daar balen we ontzettend van. We zijn niet voor niets in de raad gekomen. We zijn erin gekomen om die bevlogenheid, die verandering die deze regio en ook Koggenland, zo hard nodig heeft, waar te maken. Daar willen we aan meewerken! Onze inzet op tonen.

De coalitie zegt dat ze graag een raadsprogramma wilt maken, samen met ons. Waarom zijn we daar gewoonweg niet mee begonnen? Waarom zijn we niet direct achter de tekentafel gaan staan en hebben we met het evaluatierapport over West Friesland, waar schrikbarende cijfers over onze krimp en verminderde werkgelegenheid in beschreven is,  afspraken gemaakt over die werkgelegenheid, krimp, onderwijs, duurzaamheid, innovatie, recreatie zodat we scenario’s met haalbare doelen en resultaten konden bepalen, zodat de coalitie als een soort zakenkabinet deze de komende vier jaar kan uitvoeren?

We vinden het een gemiste kans, dat de grootste partij direct na haar pro-forma gesprekken als oude partners weer in zee is gegaan met elkaar, om de behoudende relatie die er toch al was weer te bestendigen.

Ondanks dit chagrijn. Staan we te popelen om Mee te DOEN. Want DOEN is het nieuwe denken.

PvdA/GroenLinks roept de coalitie op om in plaats van dat dit akkoord wordt omgetoverd op de heidagen naar een collegewerk-programma, de komende dagen eerst investeert in een raadsbreed-programma die ambitie-vol is en de echt integrale antwoorden geeft op werk, zorg, duurzaamheid, energietransitie en groen.

En dat onze frisse blik, bevlogenheid en veranderbereidheid, die wellicht verrassend en vernieuwend zal zijn gebruikt om de komende jaren te werken aan een Koggenland die beter verdient dan KRACHT, zoals dit akkoord is getiteld, want een Krachtiger Koggenland is gebaad bij verder denken dan morgen waar de BIJ het zeker niet gaat overleven als we blijven doen wat we gister al deden.

Saskia Borgers

Goede daad

Doorzettingskracht

Tussen het schrijven van ons initiatiefvoorstel en het amendement over de biovergister in Hensbroek door, word ik gebeld door een wijkcontactpersoon. Dat is iemand die de belangen van mensen vertegenwoordigd in de wijk. Of ik wat kan betekenen voor twee mensen in de buurt die zorg nodig hebben. Meneer is net geopereerd en kan niet zelfstandig wonen, en mevrouw wacht op een opname van een nieuwe heup. Ze heeft al een paar keer gebeld met het zorgteam van de gemeente maar nog niets gehoord, en de tijd dringt want meneer wordt binnenkort ontslagen uit het ziekenhuis en de tijdelijke opvang bij de Omring loopt af. En mevrouw kan echt hem niet helpen omdat ze zelf niet mobiel is. Tja, wat doe je dan als raadslid? Ik denk even na en bel met sociale zaken van de gemeente. Gelukkig helpen ze me snel verder en kan ik deze heikele kwestie bij de coördinator van het zorgteam neerleggen. Ik krijg te horen dat ze snel contact op zullen nemen met de wijkcontactpersoon en een oplossing gaan bieden voor deze situatie. Fijn om te horen. Ik hoop dat het voor deze mensen goed opgelost wordt.

Saskia Borgers

Een saai behoudend coalitieakkoord

PvdA-GroenLinks over het coalitieakkoord VVD/CDA/WK

PvdA/GroenLinks vindt het coalitieakkoord van Koggenland een saai akkoord. Het bouwt voort op het behoudende insteek van de afgelopen jaren. PvdA/GroenLinks ziet in dit akkoord geen nieuwe ideeën en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, groen, sociaal en mobiliteit. Ze ziet enkel dat deze coalitie doorgaat op de ingeslagen weg. Hoezo een krachtig akkoord? Voor alle thema’s waarop verandering moet komen, een transitie of een kentering, vragen ze de raad om mee te denken in een raadsbreed programma.  “De oude/nieuwe coalitie heeft ons nodig voor het nieuwe geluid – een stem voor verandering – met een raadsprogramma”, zegt Saskia Borgers fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks.

Een raadsbreed programma is hip. Het is een antwoord op het krijgen van draagvlak in de raad. Op zich vindt de PvdA/GroenLinks dit een mooie intentie. Ook omdat de kiezer heeft gekozen voor verandering – een tegengeluid – door te stemmen op PvdA/GroenLinks, die in deze lijstcombinatie van 0 naar 3 zetels ging. Daarmee stemt een deel van de inwoners voor een ander geluid dan het behoudende wat de CDA en VVD met steun van WK de afgelopen jaren heeft laten horen. We vinden het dan ook betreurenswaardig dat het echte krachtige geluid voor verandering niet terug te lezen is in dit akkoord.

PvdA/GroenLinks vindt dit een gemiste kans. De raad had naar ons idee door de coalitie direct betrokken moeten worden bij het maken van een programma, zodat deze naadloos kan aansluiten op de kadernota en de begroting. Volgens ons is een raadsbreed programma urgent, vanwege een aantal complexe spelende zaken die op ons afkomen zoals de zorg die velen inwoners nodig gaan hebben en de aandacht voor de jeugd.

Naar ons idee worden antwoorden voor verandering even geparkeerd en bevraagd aan de raad. Met geen woord wordt er gerept over energieneutraal bouwen en al zeker niet over gasloos. Een aantal regels in het akkoord zeggen iets over ‘het groen’ maar hoe de coalitie ermee om wil gaan is gissen.

De fietsende en wandelende inwoner komt er helemaal bekaaid vanaf. Dat het trottoir hersteld wordt is fijn, maar dat er totaal geen oog is voor het landbouwverkeer wat met ontoelaatbare snelheid langs fietsend verkeer snelt en er sprake is van het weghalen van de rode fietsstroken maakt het voor PvdA/GroenLinks zichtbaar dat er geen aandacht is voor duurzame mobiliteit. Er wordt zelfs niet ingegaan op collectief vervoer.

Een krachtig Koggenland, is meer dan voortborduren op het oude coalitieprogramma met hier en daar een kleine aanpassing. Een krachtig Koggenland vraagt naar ons idee een daadwerkelijke transitie. Die schijnbaar van ons vandaan moet komen.

redactie: Saskia Borgers

Koggenland aan de Glasvezels

Weg met de Digitale File

een verslag van Fred Doodeman over zijn bezoek aan de informatie-avond over glasvezel

Tijdens de informatieavond spreek ik een gefrustreerde moeder van drie pubers: “Als ik mijn mail wil downloaden, dan moet is eerst mijn zoon vragen of hij wil stoppen met gamen. Hier in het buitengebied is het bereik net zo groot als in het binnenland van Afrika”. Hiervan was ik mij niet bewust, want in mijn dorp werkt het prima. Ik vraag me af: “waarom zou ik me dan in moeten schrijven?”

De man van glasvezel wint er geen doekjes om. Over 2 jaar gaat er zoveel data over de kabel dat er een digitale file ontstaat. Elk jaar verdubbelt namelijk de hoeveelheid aan gebruik. De rek is er uit. Ik bespeur bij mezelf een soort van ongeloof. “Hoezo?”, denk ik. “Is dit niet gewoon een commercieel praatje?”

De wethouder van de VVD roept op tot solidariteit. Ik vraag me af of zij zich al heeft ingeschreven? En wat haar overwegingen dan zouden zijn?

Vier voor mij onbekende providers staan klaar om mijn handtekening te ontvangen. “Moet ik Ziggo dan nu al vaarwel zeggen? Eigenlijk wel, want om nu met twee bedrijven in zee te gaan is ook wat veel en kostbaar. Nu is Ziggo ook niet zaligmakend. Tijdens het inregelen hebben we uren aan de lijn gehangen met de helpdesk. Drie kwartier voordat je contact had was geen uitzondering. De kosten zijn in ieder geval vergelijkbaar”, denk ik en mijmer door.

40% van de Koggenlanders moeten eerst inschrijven en pas dan krijgen we gratis aanleg van glasvezel. De gemeente heeft al wel deals gemaakt, voor de nieuwbouwlocaties en de eigen gebouwen, zodat die 40 procent zeker wel gehaald gaat worden. Maar zo niet, dan blijven al die mensen in het buitengebied met die traagheid in het digitale verkeer in de file staan. “Ik ga het doen!, ik moet het doen!, voor alle inwoners in het buitengebied”, hoor ik mezelf hardop uitspreken als ik na de bijeenkomst op mijn fiets spring. “Gewoon, uit solidariteit! Hup niet twijfelen, zetten die handtekening. Met het vooruitzicht voor zorgeloos internet en tv. Kom op, Koggenland!, laten we elkaar helpen om uit die digitale file te stappen“.

redactie: Saskia Borgers

 

 

Gefeliciteerd van GroenLinks landelijkbureau

Nieuwe Fractie Verdeling

per 10 april een nieuwe verdeling

Vanaf deze week kan Saskia Borgers zich fractievoorzitter noemen van onze partij. Vorige week hebben we met elkaar de taken opnieuw verdeeld. Met Frank Scholtens als fractievertegenwoordiger, Karin Rietveld als steunfractielid en de twee andere fractieleden, Karin vd Gaast en Fred Doodeman, zijn we een team wat wekelijks met elkaar om tafel zit. We willen jullie allemaal blijven betrekken bij acties, projecten en noeste plannetjes.

Het eerste plannetje is al op 22 april. Dan gaan we B(l)ommen gooien op de jaagweg….bloemenzaad verspreiden om de bijen een ijzersterke kans te geven in onze gemeente. Sluit je bij deze actie aan – lees er meer over op onze website.  Wil je ons blijven volgen kijk dan regelmatig op onze facebook pagina en de website.

Wil je ook meedoen met projecten/plannetjes/acties geef dat dan even aan, want binnenkort gaan we brainstormen met welke we binnenkort van start gaan om die mooie schijf van Vijf waar te maken.

Tot snel, groene groet van ons

Saskia Borgers

No tags for this post.
bloemenweide goed voor de bij

PvdA/GroenLinks steunt de Bij

B(l)ommen op de Jaagweg

bloemenweide goed voor de bij“GroenLinks maakt zich druk over het voortbestaan van bijen en insecten. De BIJ heeft zo haar nut. Bijen zorgen ervoor dat bloemen en planten bestuift worden zodat we fruit kunnen plukken in het voorjaar. Doordat we alleen maar grasland hebben, en weinig  diversiteit in planten,  bomen en bloemen heeft de Bij het moeilijk om te overleven. Een BIJ heeft hoogteverschillen nodig en de aanwezigheid van bloemen om zich voort te planten. Iedereen roept dat  Koggenland groen is. Ja, zeggen we van GroenLinks – groen grasland. Maar groen is voor ons een diversiteit aan bloemen en planten, zodat insecten er welig kunnen tieren. Ook heeft de BIJ het er niet makkelijker op gekregen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de klimaatverandering”.

“Daarom gaan we een bloemenslinger aanleggen in Westfriesland, zodat alle bijen en andere insecten zich kunnen voortbewegen en voortplanten!”, zegt Karin Rietveld, GroenLinks steunfractielid  met groot enthousiasme. Dit initiatief is overkomen waaien vanuit milieuclub Nudge en warm omarmt door GroenLinks Hoorn. “Wij dachten we doen mee op de landelijke zaaidag op 22 april! We nemen het stokje over van onze collega’s en geven ‘m weer door aan de GroenLinksers in Heerhugowaard. Zo wordt het niet alleen een mooie bloemenpracht maar ook een initiatief van alle GroenLinksers langs de Westfrisia, de Jaagweg, zo naar de Braken de A9 op”.

Op 22 april kunnen alle inwoners van Koggenland naar “de voedselbank voor bijen” komen op adres Kolblei 56 Avenhorn vanaf  10.00 uur om het bloemenzaad op te halen om deze daarna fietsend langs de Jaagweg (waar de windmolens staan) het zaad uit te strooien of zaadb(l)ommetjes te werpen. Om 11 uur stappen we met z’n allen op de fiets naar de Jaagweg.

 

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén